• Onderwijs
  • 10 januari 2019

Steeds meer provincies aan de slag met Positieve Gezondheid

Eerst was er Limburg dat als provincie positief gezond wilde zijn. Maar ook op andere plekken slaan organisaties daarvoor nu de handen ineen. In de kop van Noord-Holland bijvoorbeeld en in Groningen. Ook Flevoland gaat de mogelijkheden verkennen.

NIEUW NETWERK: NOORDKOP GEZOND VOOR ELKAAR

In november 2018 hebben 22 organisaties een netwerk opgericht om over 15 jaar als kop van Noord-Holland een positief gezonde regio te zijn. Omring, GGD Hollands Noorden, ZONH en HKN Huisartsen namen hiertoe het initiatief. De 150.000 bewoners krijgen handvatten om zo gezond en veerkrachtig mogelijk te leven. En er wordt volop geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. Inwoners, professionals en organisaties hebben elkaar immers hard nodig om tot resultaten te komen. Een belangrijke stap is dan ook de samenwerkingsagenda die in 2019 wordt opgesteld.

NETWERK POSITIEVE GEZONDHEID GRONINGEN

In november gaf ook Groningen de aftrap om tot een netwerk Positieve Gezondheid te komen. 46 deelnemers hebben zich al aangemeld omdat zij willen aanhaken. Met elkaar willen zij de eigen regie, leefbaarheid en Positieve Gezondheid in de regio versterken. Zorgbelang Groningen organiseerde daartoe in november een startsymposium, samen met de provincie Groningen en Value2share.

POSITIEVE GEZONDHEID FLEVOLAND

Ook Flevoland wil de krachten bundelen om samen te werken aan een gezonde en veerkrachtige regio. Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland, GGD Flevoland en LCGW namen daartoe het initiatief. Op 31 januari 2019 organiseren zij een startbijeenkomst om de krachten te bundelen en elkaar verder te helpen.

OOK BEZIG MET POSITIEVE GEZONDHEID?

Laat het ons weten! Dan kunnen we daarover berichten en de ontwikkelingen volgen. Mail daarvoor naar redactie@iph.nl.