• Onderwijs
  • 17 november 2022

Stichting Digisterker ontwikkelt les over Positieve Gezondheid

Stichting Digisterker ontwikkelt les over Positieve Gezondheid

Stichting Digisterker is een educatieve uitgeverij. Ze ontwikkelt educatieve lesprogramma’s waarmee mensen zelfstandig en veilig leren omgaan met digitale diensten van overheids- en maatschappelijke organisaties. In de lokale bibliotheek worden hiermee cursussen en workshops aangeboden om mensen wegwijs te maken in verschillende digitale systemen. Voor het lesprogramma DigiVitaler is er nu ook een les over Positieve Gezondheid, zodat iedereen kan kennismaken met het gedachtegoed. Chantal Venema is medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer en vertelt hoe de les over Positieve Gezondheid tot stand is gekomen.

Hoe werkt DigiVitaler?
‘Ons lesprogramma ‘DigiVitaler – digitale zorg dichterbij’ bevat lessen over patiëntenportalen van de huisarts en het ziekenhuis, maar ook instructies over het gebruik van een website als Thuisarts.nl en Apotheek.nl. Deze lessen zijn ontwikkeld om mensen te helpen digitale zorgtoepassingen te gebruiken. Wij hebben afspraken met de Koninklijke Bibliotheek dat alle circa 140 bibliotheekstichtingen in Nederland ons programma mogen gebruiken. Bibliotheken bepalen zelf om één of meer cursussen of workshops aan te bieden met het lesprogramma van DigiVitaler.’

Waarom juist bij een bibliotheek?
‘Bibliotheken hebben een maatschappelijk educatieve functie. Hierin werken ze vaak  samen met lokale organisaties, zoals bijvoorbeeld welzijn of zorg. Zo werkt het ziekenhuis in Assen nauw samen met de bibliotheek in Assen. Patiënten kunnen leren hoe hun eigen ziekenhuispatiëntenportaal werkt, via een workshop bij de lokale bieb. DigiVitaler heeft deze lessen dan ontwikkeld en de bibliotheek kan zelf besluiten welke les en in welke vorm zij het willen aanbieden. De les vindt plaats onder begeleiding van een docent en is erg interactief.’

Wat kun je vertellen over de cursus Positieve Gezondheid?
‘We hebben inmiddels aanvullend lesmateriaal ontwikkeld, met informatie over Positieve Gezondheid. Bibliotheken kunnen hun educatief aanbod dus verrijken met een les over Positieve Gezondheid. Een bibliotheek kan bijvoorbeeld een themamaand organiseren rondom ‘Gezondheidsvaardigheden’ of ‘Leefstijl’, waarin digitale zorgsystemen worden behandeld en waarin ook Positieve Gezondheid een plaats krijgt. Het materiaal is informatief en voorlichtend, er zijn filmpjes en men kan een boekje downloaden.’

Waarom wilde DigiVitaler een cursus Positieve Gezondheid ontwikkelen?
‘Positieve Gezondheid kwam al eerder op ons netvlies. We hoorden er meermaals geluiden over, wat ons heeft doen besluiten ook rondom dit onderwerp educatief materiaal te ontwikkelen. Institute for Positive Health heeft meegekeken naar de cursusmaterialen en via onze website is het nu voor alle bibliotheken toegankelijk.’ Bekijk de les hier.

Bekijk ook eens het filmpje ‘Oefenen met digitale zorg in de bibliotheek’

DigiVitaler
Wil je meer weten over het lesprogramma DigiVitaler? Of hulp nodig om in contact te komen met je lokale bibliotheek? Neem dan contact op met Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Digisterker. Haar contactgegevens zijn:

E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl
Telefoonnummer: 06 – 11 42 59 10

Website: www.digivitaler.nl