• Praktijk
  • 28 februari 2022

Stottertherapeut Karin Derks: ‘Impact van stotteren is mega op alle dimensies van Positieve Gezondheid’

Stottertherapeut Karin Derks: ‘Impact van stotteren is mega op alle dimensies van Positieve Gezondheid’

Karin Derks werkt als stottertherapeut, een differentiatie binnen de logopedie. Het werken met Positieve Gezondheid past uitstekend bij haar werkwijze. Bij stotteren spelen lang niet alleen lichamelijke functies een rol. Wanneer spreken niet vloeiend gaat, heeft dat ook grote impact op andere dimensies van gezondheid!

Eindelijk

Karin: ‘Stotteren gaat niet altijd weg, soms is het er een heel leven lang. ‘Hoe zorg je er in elke levensfase voor dat je je gezond blijft voelen, al dan niet mét stotteren?’ Over die kwestie buig ik mij als stottertherapeut. Ik kijk breder dan alleen naar het ‘verhelpen’ van het stotteren. Ik kijk vooral naar wat helpend is voor een persoon en ondersteun in het vormgeven van het mentaal en dagelijks functioneren. Je kunt dus stellen dat ik onbewust al bezig was met de toepassing van Positieve Gezondheid. Toen dit begrip om de hoek kwam kijken en door VWS werd omarmd, dacht ik: eindelijk gaat het gezondheidssysteem meebewegen met wat er in de zorg, en vooral in de logopedie/stottertherapie, al veel langer gaande is!’

Sociale angst

Volgens Karin wordt er bij mensen die stotteren ten onrechte vastgesteld dat er iets mis met hen is. ‘Als een kind stottert, schrikt een ouder. Ze zijn bang dat hun kind gepest zal worden, niet vloeiend zal spreken, een achterstand krijgt in lezen, enzovoort. Ouders willen graag een diagnose en het liefst ook een oplossing die het stotteren tackelt. Het is dan aan mij om te achterhalen wat het desbetreffende kind eigenlijk wil. Daarin helpt Positieve Gezondheid.

Ik heb bijvoorbeeld een patiënt die een sociale angst heeft ontwikkeld, terwijl zij helemaal niet zo heftig stottert. De lichaamsfuncties zijn hierin niet zo relevant, terwijl de impact van het stotteren op de andere dimensies van het spinnenweb mega groot is. Tegelijkertijd zie ik ook wel eens kinderen die een behoorlijke uitdaging in de ontwikkeling van de spraakmotoriek hebben, maar er zelf weinig last van hebben. Ook dan helpt het spinnenweb om samen te bepalen wat ik juist wel en niet doe.’

Bekijken wat er mogelijk is

Karin denkt dat er een fundamentele verandering nodig is. ‘Bij stotteren stel ik altijd de vraag: wie heeft nu eigenlijk het probleem? Je kunt ook stellen dat mensen die stotteren een eigen manier van communiceren hebben ontwikkeld. Anders-sprekenden hebben het daar maar mee te doen. Ik had een patiënt die graag Politicologie wilde studeren, daarbij was presenteren een vast vak. Het was voor hem bijna een reden om deze studierichting niet te kiezen. Voor mij als stottertherapeut ligt er dan niet alleen een taak in het begeleiden van vloeiendheid in presentaties. Ik ben vooral bezig met hoe ik die persoon kan helpen meer op zijn gemak te zijn met zijn spreken, zelfvertrouwen kan geven. Bekijken wat er wel mogelijk is. Liefst vloeiend sprekend, maar stotteren kunnen we niet altijd wegoefenen. Ik vind het daarnaast belangrijk om uit te zoeken wat de omgeving kan doen om het zo gemakkelijk mogelijk voor die persoon te maken.’

Kader om te communiceren

Karin vindt het prettig dat men door Positieve Gezondheid dezelfde taal spreekt. ‘Positieve Gezondheid is een prachtig kader om naar de buitenwereld te communiceren op een eenduidige manier. Het is gemakkelijker om met andere zorgverleners te communiceren. Ik kan bijvoorbeeld aangeven: ik wil graag dat deze patiënt naar mij terugkomt, omdat zijn situatie is veranderd en die verandering kan impact hebben op allerlei dimensies.’

Spinnenweb voor logopedie

‘De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) bestaat sinds 1987, dus we zijn al lang bezig de zorg vakinhoudelijk zo goed mogelijk vorm te geven. We organiseerden onlangs 3 webinars voor collega’s om de rol van Positieve Gezondheid in ons vakgebied te bespreken. We dromen ervan een communicatief spinnenweb te ontwikkelen toegespitst op de logopedie, onze eigen stotterspecialisatie kan een mooie opstap daarvoor zijn. Daarnaast zou het spinnenweb ook een reflectietool kunnen zijn, om te bekijken of de cliënt vindt dat hij daadwerkelijk progressie heeft gemaakt op het vlak van de zes dimensies. Bijvoorbeeld te gebruiken als een verbeterd klanttevredenheidsonderzoek richting de zorgverzekeraar. Een collega-stottertherapeut en ik maken nu de start om deze reflectietool aan te passen in de richting van stottertherapie en onze stotterende cliënt. We hopen binnenkort de eerste resultaten te gaan zien’

Wilt u meer weten over de manier waarop Positieve Gezondheid en logopedie-stottertherapie elkaar wederzijds beïnvloeden? Neem dan contact op met Karin Derks: karin@purecommunicatie.nl