• Onderwijs
  • 20 oktober 2022

Tim Huijts benoemd op nieuwe leerstoel Positive Health at Work

Tim Huijts benoemd op nieuwe leerstoel Positive Health at Work

De Universiteit Maastricht heeft prof. dr. Tim Huijts per 1 september 2022 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Positive Health at Work, een nieuwe bijzondere leerstoel van het CAOP. Deze leerstoel richt zich op positieve gezondheid in de context van werk en leren.

In zijn onderzoek bekijkt Tim Huijts hoe gezondheid gerelateerd is aan sociale ongelijkheid, en hoe de wisselwerking tussen gezondheid, onderwijs en werk verloopt. Daarnaast bestudeert hij hoe beleidsinterventies kunnen helpen bij het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Het concept positieve gezondheid

De afgelopen jaren wordt positieve gezondheid op nationale en lokale beleidsagenda’s steeds vaker ingezet als basis voor verbetering van de gezondheid en vermindering van gezondheidsongelijkheid. Het concept van Positieve Gezondheid benadert gezondheid als het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf de regie te nemen wanneer ze geconfronteerd worden met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Het model is voor de praktijk uitgewerkt in zes dimensies. Positieve gezondheid werd ontwikkeld in de zorgsector en is inmiddels breder verspreid in andere sectoren.

Onderzoek binnen de leerstoel Positive Health at Work

Overheden, werkgevers, verzekeraars en andere belanghebbenden vragen zich steeds vaker af: in hoeverre kan positieve gezondheid gebruikt worden op de werkvloer om het vermogen tot aanpassing en de eigen regie van werknemers te versterken? Het doel van de leerstoel Positive Health at Work is om hier meer inzicht in te bieden. Dat gebeurt door middel van nieuw empirisch onderzoek naar de relatie tussen positieve gezondheid en werkgerelateerde aspecten, zoals arbeidsmarktparticipatie, baantevredenheid, duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. Daarnaast is het de bedoeling dat de leerstoel bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de conceptualisering en meting van positieve gezondheid.

Om deze doelen te bereiken, zal Tim Huijts samenwerken met een brede groep belanghebbenden uit beleid, praktijk en wetenschap, zoals het Instituut voor Positieve Gezondheid, Alles is Gezondheid, en het onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid.

Leerstoelen CAOP en Sardes

De leerstoel Positive Health at Work is een nieuwe bijzondere leerstoel van het CAOP. Door meerdere leerstoelen te ondersteunen, willen het CAOP en samenwerkingspartner Sardes het onderzoek bevorderen naar vraagstukken rondom werk, arbeidsmarkt en ontwikkeling. De bevindingen uit dit onderzoek delen we met een breed publiek, bijvoorbeeld door publicaties, discussiebijeenkomsten en webinars.

Lees meer over de leerstoelen van het CAOP

Lees meer over de leerstoelen van Sardes