• Woon-en leefomgeving
  • 26 november 2023

Toolkit Positieve Gezondheid op de tekentafel overhandigd aan Hugo de Jonge

Toolkit Positieve Gezondheid op de tekentafel overhandigd aan Hugo de Jonge

Leefbaarheid en veiligheid, betaalbaar wonen, thuis voor iedereen en verduurzaming gebouwde omgeving. Stuk voor stuk actuele thema’s in de volkshuisvesting. Zo ook gezondheid. Want een gezonde woon- en leefomgeving stimuleert inwoners om hun gezondheid te verbeteren. De toolkit Positieve Gezondheid op de tekentafel helpt om de dialoog met bewoners te faciliteren. Op de Dag van de volkshuisvesting overhandigde Mieke Reynen de toolkit aan Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De toolkit ‘Positieve Gezondheid op de tekentafel’ biedt handvaten om met partners uit het sociaal en fysiek domein én met bewoners in gesprek te gaan in werkateliers. In vijf stappen kijk je samen naar belangen, behoeften en mogelijkheden volgens de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Aan de hand van een kaart van de wijk bespreek je in groepen hoe de woon- en leefomgeving de gezondheid kan bevorderen, hoe je deze inricht en wat daarvoor nodig is. Het resultaat is een ruimtelijke visie die gedragen wordt door verschillende partijen en vanuit het perspectief van bewoners. Bewoners die vanuit eigen regie en kwaliteit van leven inspraak hebben in een woon- en leefomgeving die hun gezondheid bevordert.

Training Werken met de toolkit Positieve Gezondheid op de tekentafel

Hoe betrek je als gemeente, projectontwikkelaar, woningcorporatie of welzijnsorganisatie bewoners bij de inrichting van hun eigen leefomgeving? Met de training ‘Werken met de toolkit Positieve Gezondheid op de tekentafel’ maak je met behulp van de toolkit gezamenlijk de vertaling van Positieve Gezondheid naar de woon- en leefomgeving.

De eerstvolgende trainingsdata zijn 8 december 2023, 23 januari 2024, 27 februari 2024, 12 maart 2024 en 16 april 2024. De Provincie Zuid-Holland biedt daarnaast de training in-company aan voor gemeenten, woningcorporaties en andere belangstellenden. Wil je de in-company training met korting volgen? Neem contact op met Varshini Lachman via vm.lachman@pzh.nl.