• Praktijk
  • 31 januari 2018

Uit de praktijk: “Positieve gezondheid zet ons als gemeente in een andere rol”

De Limburgse gemeente Voerendaal zet stevig in op Positieve Gezondheid. Wat beweegt de gemeente en hoe krijgt de aanpak er vorm? Projectleider Thom Zeguers: ‘Iedereen doet mee.’

Waarom hebben jullie als gemeente Positieve Gezondheid omarmd?

‘Uit de gezondheidsmonitor bleek dat het overgewicht bij jongeren in onze gemeente toeneemt. Bovendien leven we in een regio waar de gezondheid slechter is dan in andere delen van Nederland. Toen we het gedachtegoed van Positieve Gezondheid tegenkwamen, realiseerden we ons dat we daarmee een goede kapstok hadden om in te zetten op betere gezondheid. Het raakt veel aspecten van het leven.’

Wat was de eerste stap?

‘We hebben iedereen uitgenodigd om mee te denken over de aanpak. Van fysiotherapeut en leerkracht tot winkelier en huisarts. Wat zijn jullie uitdagingen en speerpunten? Wat zijn die van de gemeente? Waar gaan we voor? Ook hebben we een creatief bureau gevraagd de plannen met ons uit te werken. Hoe brengen we over aan de inwoners waar het om te doen is? Hoe krijgen we mensen mee?’

Hoe kreeg de aanpak vorm?

‘We hebben gekozen voor een campagnematige aanpak: Hart voor Voerendaal. Onder die vlag dragen we alle facetten van Positieve Gezondheid uit. In alles laten we inwoners ervaren hoe eenvoudig en leuk het is om met je gezondheid bezig te zijn. We zetten teasers in om ze nieuwgierig te maken. Er kunnen ideeën worden ingestuurd, om die als gemeente te ondersteunen. We hebben een campagnewebsite, zitten op Facebook. En tal van betrokkenen zetten in wisselende samenstellingen acties in.’

Wat zie je veranderen?

‘Partijen zoeken elkaar op om samen iets te bieden wat bijdraagt aan gezondheid, zoals de sportschool, winkeliers, leefstijlcoaches en scholen. Het campagnelogo zien we overal opduiken, waarmee partijen er blijk van geven dat ze het streven naar Positieve Gezondheid ondersteunen. We merken dat het steeds meer gaat leven en dat mensen zich aangesproken voelen.’

Wat is de belangrijke succesfactor?

‘Het inzetten van persoonlijke verhalen. Het is niet makkelijk om in één zin uit te leggen wat we bedoelen met Positieve Gezondheid. Maar als je mensen aan het woord laat over hoe zij vanuit dat perspectief hun gezondheid beleven en willen verbeteren… dan wordt ineens veel duidelijk.’

Wat is de grootste uitdaging?

‘Mensen meekrijgen in iets waar ze niet direct voor openstaan. Aandacht voor gezondheid klinkt gelijk als belerend, veel leuks mag niet meer, en je moet dan zeker ook meer sporten en bewegen. Dat schrikt mensen af. Het is zaak om zorgvuldig in te steken en steeds door te laten klinken dat het gaat om de vraag: wat is voor jou belangrijk, waar voel jij je goed bij?’

Heb je een tip voor andere gemeenten?

‘Wil je als gemeente aan de slag met Positieve Gezondheid, besef dan dat je een andere rol hebt. Ga niet zelf direct van alles bedenken vanuit gezondheidsnota’s en daarop sturen. Laat mensen juist zelf komen met hun oplossingen en help die als gemeente realiseren. Zoek dus altijd de dialoog op met je burgers en iedereen die betrokken is bij gezondheid. Dat is een fundamenteel andere werkwijze.’

Waar heb je zelf behoefte aan?

‘Wij willen de eerstelijnszorg er meer bij betrekken. Dat is ons tot nu toe onvoldoende gelukt. We zijn daarom op zoek naar meer mogelijkheden om samen te werken.’

Kijk voor meer informatie op:

www.hartvoorvoerendaal.nl
www.facebook.com/hartvoorvoerendaal