De Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) heeft Positieve Gezondheid opgenomen in hun beleid. Door vanuit deze visie een vrouw te begeleiden, krijgt zij een brede kijk op eigen gezondheid en welzijn. Daardoor zijn zwangere vrouwen beter in staat eigen wensen te bepalen, te bespreken er ermee aan de slag te gaan.  

Projectmanager Saskia Walgemoed en projectmedewerker Nelleke Gosker zijn verantwoordelijk voor de implementatie van Positieve Gezondheid. Zij laten zich hierbij adviseren door een klankbordgroep van experts; verloskundigen die al werken met Positieve Gezondheid en andere stakeholders.  

Vanaf 2021 faciliteert KNOV ook gratis trainingen en intervisies voor verloskundigen, om Positieve Gezondheid toe te passen in de praktijk. Hiermee bieden verloskundigen zorg op maat, maar ervaren zij zelf ook meer werkgeluk en zijn zij een voorbeeld voor andere collega’s in geboortezorg.  

KNOV ontwikkelde een mooie infographic over Positieve Gezondheid.