• Onderzoek
  • 14 december 2017

Verslag bijeenkomst “Samen in de volgende versnelling”

Positieve Gezondheid heeft een enorme vlucht genomen. Op 16 november keken ruim 70 mensen hoe het ervoor staat met dit concept. De acceptatie in de praktijk stemt hoopvol. En er is nog veel werk aan de winkel.

‘Het is bijzonder te zien hoe breed het draagvlak is voor Positieve Gezondheid’, blikt Machteld Huber van IPH terug. ‘De diversiteit van de betrokkenen is groot. Van gemeente en zorgverzekeraar tot vrijwilligers en ziekenhuizen. Velen zijn zichtbaar en voelbaar bezig zijn met Positieve Gezondheid. Dat is veelbelovend.’

Met elkaar het net ophalen

Nog maar drie jaar geleden schudde Machteld Huber het denken over gezondheid op met een nieuw concept: Positieve Gezondheid. Dat bracht veel teweeg in zorg- en welzijnsland. Terwijl er nog volop discussie was over de mogelijkheden en beperkingen, omarmde de praktijk de nieuwe aanpak. Samen met de aanwezigen haalde iPH 16 november het net op. Zo geeft VGZ huisartsen meer tijd om het gesprek te voeren over het Spinnenweb. En pakt provincie Limburg met Positieve Gezondheid de slechte gezondheid en achterblijvende arbeidsparticipatie van haar inwoners aan. Integraal én als eerste Nederlandse provincie.

Blijven discussiëren

Maar er moet ook nog veel gebeuren. Zo gaven de deelnemers aan behoefte te hebben aan concrete uitwerkingen en het zichtbaar maken van resultaten. Ook vinden mensen het belangrijk een open discussie te blijven voeren over Positieve Gezondheid. ‘We moeten niet alleen de doeners, maar ook de denkers binnenboord houden’, zo bepleitte een van de deelnemers.

Onderzoekers uitdagen

Carl Verheijen van iPH herkent dat direct. ’Het is prachtig dat het concept zo goed aansluit bij de praktijk en dat het zo veel positieve reacties oproept bij professionals, patiënten en cliënten. Maar we realiseren ons ook dat er wetenschappelijk nog wat te winnen valt. Zo willen we het Spinnenweb laten vergelijken met andere gangbare modellen. En zien we graag dat onderzoekers zich uitgedaagd voelen om te meten wat de gezondheidswinst is van Positieve Gezondheid.’

Meer lezen?

Over de bijeenkomst ‘Samen in de volgende versnelling’ verscheen op ZorgenZ een artikel.