• Praktijk
  • 11 maart 2021

Vignet voor bedrijven die met vitaliteit en Positieve Gezondheid bezig zijn

Vignet voor bedrijven die met vitaliteit en Positieve Gezondheid bezig zijn

Vitaal Bedrijf daagt werkgevers uit om aan de slag te gaan met vitaliteit, zodat Nederland het vitaalste land van Europa wordt. Om die beweging in beeld te brengen krijgt iedere werkgever met een vitaliteitsprogramma het vignet Vitaal Bedrijf. Zo ziet iedereen in een oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema is voor de organisatie en de mensen. Om een Vignet Vitaal Bedrijf te krijgen moeten organisaties uiteraard wel een toets doen. Positieve Gezondheid maakt een belangrijk deel uit van Vitaal Bedrijf.

Criteria
De basiscriteria voor een Vignet Vitaal Bedrijf zijn:

  • De organisatie heeft een nulmeting gedaan van de vitaliteit van hun medewerkers.
  • Er zijn daarna op minimaal twee van de vijf vitaliteitsthema‚Äôs* activiteiten in de organisatie uitgevoerd waaraan ten minste 25% van de doelgroep heeft meegedaan.
  • De organisatie heeft dit proces doorlopen onder deskundige begeleiding
  • Na twee jaar kan het Vignet Vitaal Bedrijf verlengd worden door de activiteiten die na ontvangst van het Vignet zijn uitgevoerd te laten toetsen.

* Bewegen, Roken, Alcohol-drugs-medicijnen, Voeding en Ontspanning/mentale balans