• Praktijk
  • 28 januari 2021

Waardevolle inbreng bij eerste gebruikerspanel over het spinnenweb als gespreksinstrument

Waardevolle inbreng bij eerste gebruikerspanel over het spinnenweb als gespreksinstrument

Op 19 januari vond er een eerste sessie met het gebruikerspanel Positieve Gezondheid plaats. Huisartsen, trainers, welzijnswerkers en een vertegenwoordiging van burgers door heel het land die met Positieve Gezondheid werken, werden uitgenodigd te reflecteren op het gespreksinstrument. IPH wil het toepassen van Positieve Gezondheid verder brengen. Daarom halen we ervaringen en verbeterpunten op, zodat Positieve Gezondheid voor iedereen gemakkelijk kan worden toegepast!

In samenwerking met veelgebruikers onderzoekt iPH hoe we het spinnenweb als gespreksinstrument zo goed mogelijk kunnen doorontwikkelen. Het gebruikerspanel was hiervoor een belangrijke stap. Tijdens de plenaire opening besprak projectleider Ellen van Steekelenburg de resultaten van een enquĂȘte die op voorhand naar alle participanten was gestuurd. Gebruikers uit zorg, het sociaal domein en een vertegenwoordiging van burgers waarderen het spinnenweb als gespreksinstrument. Voor hen leidt het spinnenweb tot inzicht, perspectief, bewustwording, vertrouwen, beweging, energie en verbinding. Ervaringen en zaken die het gebruik vereenvoudigen of verbeteren, werden besproken in de break-out rooms.

Bevindingen

Tijdens het gebruikerspanel haalden we het net op. Uit de ervaringen bleek dat het aanbod van ondersteuning en materiaal vanuit iPH zou kunnen worden uitgebreid. Zo werd er aangegeven dat er behoefte is aan een dagboekje voor burgers, om persoonlijke progressie goed te monitoren. Andere gebruikers zouden graag een handleiding hebben met verdiepende vragen en de mogelijkheid tot het inzetten van een joker om onbesproken onderwerpen aan te kunnen boren. Een andere belangrijke suggestie in de ondersteuning van iPH is het koppelen van handelingsperspectieven in de buurt, zodat men direct praktische stappen kan zetten om aan de slag te gaan met zijn of haar Positieve Gezondheid.

Vervolgstappen

We zijn blij met deze interessante input vanuit het gebruikerspanel! Maar hoe nu verder? We gaan aan de slag met de aangedragen suggesties. Voor de aanvang van de zomer organiseert iPH nogmaals een gebruikerspanel, waarin we de besproken suggesties in het eerste gebruikerspanel verder zullen hebben uitgewerkt.

Bent u benieuwd naar de doorontwikkeling van het spinnenweb of wilt u zelf ervaringen delen? Neem dan contact op met Ellen van Steekelenburg via e.vansteekelenburg@iph.nl