• Onderzoek
  • 9 augustus 2023

Werk mee aan onderzoek naar zingeving in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra

Werk mee aan onderzoek naar zingeving in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra

Sinds 2022 is iPH betrokken bij een brancheonderzoek naar zingeving in huisartspraktijken en gezondheidscentra. Het onderzoek richt zich op de behoefte aan aandacht voor zingeving in de eerste lijn, de samenwerking tussen de huisartspraktijk en geestelijk verzorgers en hoe deze kan worden versterkt.

Wil jij ook meewerken of je ervaring delen? De onderzoekers zijn op zoek naar goede voorbeelden van gesprekken over zingeving en samenwerkingen met geestelijk verzorgers.

‘Ons doel is om handvatten te formuleren hoe huisartsen zingevingsvragen kunnen signaleren, het gesprek hierover aangaan en weten wanneer ze kunnen doorverwijzen naar geestelijk verzorgers,’ vertelt Corine Baar, projectleider van het brancheonderzoek bij Kenniswerkplaats Zingeving.

Zingevingsvraagstukken gaan over wat van waarde is in iemands leven: wat geeft je kracht of energie; waarvoor kom je ’s ochtends je bed uit; wat is belangrijk bij het omgaan met tegenslagen of moeilijke tijden in het leven? Invulling kan (mede) bepaald worden door godsdienst of levensbeschouwing, maar dat hoeft niet. ‘Uiteindelijk willen we minimaal noodzakelijke randvoorwaarden formuleren voor een samenwerking met geestelijk verzorgers’, aldus Corine.

Op zoek naar good practices

Corine Baar vervolgt: ‘Met het project hopen we zicht te krijgen op verwachtingen en wensen van de zorgvragers en zorgverleners. En we willen bevorderende en belemmerende factoren voor het voeren van een gesprek over zingeving identificeren. We maken daarvoor onder andere gebruik van kennis en ervaring over Positieve Gezondheid, aangezien dat het enige brede diagnostische instrument is dat specifiek inzoomt op zingevingsvraagstukken. Verder doen we literatuuronderzoek en behoefteonderzoeken bij zorgvragers en zorgverleners.’

‘We hebben al veel literatuur onderzocht en de eerste kwalitatieve interviews zijn afgenomen. Op dit moment zijn we nog hard op zoek naar good practices in de eerste lijn waarin ruimte gemaakt wordt voor het gesprek over zingevingsvragen en waar er al een samenwerking bestaat met geestelijk verzorgers.’

Meewerken en meer informatie

Ben jij huisarts of praktijkondersteuner (POH) en werk je samen met geestelijk verzorgers? Of ben je bezig met het signaleren van zingevingsvragen, maar werk je nog niet samen met een geestelijk verzorger? En zou je willen meewerken aan het onderzoek en/of je ervaringen, leerpunten en adviezen willen delen?

Neem dan contact op met Corine Baar (corine.baar-poort@planet.nl). Ook als je alleen een voorbeeld uit je omgeving kent van een samenwerking tussen huisarts/POH en geestelijk verzorging horen we graag van je.

Meer informatie: Kenniswerkplaats Zingeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.