Wetenschappelijke Adviesraad van iPH van start

Op 4 november heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de leden van de nieuwe Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van iPH. De vorming van een WAR is een belangrijke stap in de richting van verdere wetenschappelijke verankering van (werken met) het concept Positieve Gezondheid.

Tijdens de bijeenkomst heeft iPH de onderzoeksagenda gepresenteerd. Hoog op deze agenda staat het in kaart brengen van wat Positieve Gezondheid merkbaar en meetbaar doet. Daarnaast wil iPH kennis ophalen die de praktijk handvatten zal geven bij de implementatie van Positieve Gezondheid en beoogt iPH de methode verder te ontwikkelen en de theorie te onderbouwen. De WAR gaf daar constructief commentaar op.

Leden van de Wetenschappelijke Adviesraad en medewerkers iPH (vLnR):
Machteld Huber (iPH), Elise van de Putte (UMCU/WKZ), Pim Assendelft (Radboud UMC), Malou Timmers (iPH), Angelique Schuitemaker (directeur iPH), Floortje Scheepers (UMCU), Marja van Vliet (iPH), Willem Jan Bos (LUMC)

Niet op de foto:
Veronica Janssen (LUMC), Karolien van de Brekel (iPH), Erik Heineman (emeritus UMCG) en André Knottnerus (emeritus Maastricht University)