Dit is een artikel in de serie ‘Positieve Gezondheid in de Prakijk’ door CZ. MeanderGroep experimenteert met nieuw betalingssysteem in thuiszorg. Een bekostigingssysteem op basis van resultaat in plaats van uurtje factuurtje. “Het biedt de MeanderGroep grote ruimte voor slimme, efficiënte oplossingen in de thuiszorg”, zegt Roger Ruijters, lid van de Raad van Bestuur van de MeanderGroep. Binnen de proeftuin MijnZorg in Oostelijk Zuid-Limburg werkt hij met CZ aan het experiment ‘Ruimte voor Resultaat’, oftewel een nieuw betalingssysteem zonder productieprikkel.

Tekst Ingrid Beckers, De Eerstelijns