Als niet-zorgprofessional een workshop Positieve Gezondheid volgen? Dat kan sinds kort in Limburg. De workshops worden gegeven door vrijwilligers die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Wat zijn de ervaringen?

Burgerkracht Limburg stimuleert dat bewoners meer zelf de regie nemen om gezond te zijn. Vera Niessen en Esther Stoffers jagen het project aan. Stoffers: ‘Nu krijgen in de regio vooral professionals trainingen in Positieve Gezondheid. Maar waarom zouden we ook niet de bewoners leren om hun Positieve Gezondheid in kaart te brengen en te bespreken met bijvoorbeeld de huisarts?’

375 deelnemers

In 3 maanden tijd hebben al 375 personen zo’n workshop gevolgd. Tijdens de workshop van twee uur vullen ze zelf het Spinnenweb in. Daarna gaan ze in groepjes met elkaar in gesprek. Hoe gaat het eigenlijk met me? Wat zou ik willen veranderen? En wat kan de eerste stap zijn? Niessen: ‘Juist dat gesprek heeft een grote meerwaarde.’

Meer bewustzijn van gezondheid

Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de deelnemers enthousiast zijn. Stoffers: ‘Ze geven aan dat ze zich meer bewust zijn van hun eigen gezondheid. Ze ervaren soms ook dat het veel beter met ze gaat dan ze aanvankelijk dachten. En ze vinden het fijn om met anderen te praten over hoe het gaat en hoe het anders kan.’ Niessen: ‘Ze vertellen vaak: we zijn meer dan alleen onze ziekte, we zijn niet alleen diabeet. Elke dag maken we er het beste van en het Spinnenweb helpt ons ontdekken hoe dat kan. Ook zien we van alles gebeuren in de groep. Zo bleek dat een van de deelnemers zich eenzaam voelt. Zegt iemand anders in de groep: dan kom je toch gezellig bij mij op de koffie.’

15 vrijwilligers opgeleid

Inmiddels zijn er 15 vrijwilligers opgeleid om de workshop te kunnen geven. Stoffers: ‘Daar zijn we blij mee omdat het aantal aanvragen gestaag groeit. De vrijwilligers werven we via advertenties. Maar ook door op terugkomdagen de workshopleiders te vragen mensen mee te nemen die misschien ook belangstelling hebben om workshops te begeleiden. Dat werkt erg goed. Zo zullen we de komende tijd meer vrijwilligers werven.

Belangrijkste tips

Waar moet je rekening mee houden als je ook zo’n workshop wil ontwikkelen rondom Positieve Gezondheid? Dit zijn de tips van Niessen en Stoffers:

Geef vrijwilligers voldoende handvatten

Goede handvatten zijn belangrijk om de workshop te kunnen geven. Vooral voor situaties waarin deelnemers de taal niet goed beheersen. Of om deelnemers te kunnen bijstaan, die het gewoonweg erg moeilijk vinden om te reflecteren op hun eigen gezondheid.

Zorg voor veiligheid binnen de groep

Het zijn geen hulpverleners die voor de groep staan. Belangrijk is dat deelnemers zich veilig voelen in de groep. Geef ze de ruimte om een eigen afweging te maken van wat ze wel of niet willen bespreken met elkaar. Het gaat in de workshop slechts om een eerste kennismaking met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en het Spinnenweb.

Maak het niet te theoretisch

Ga niet uitgebreid het Spinnenweb uitleggen. Maar gebruik persoonlijke verhalen om de bedoeling te duiden. Bijvoorbeeld hoe iemand zijn burn-out heeft overwonnen door naar de 6 dimensies van gezondheid te kijken.

Zorg voor een ideale groepsgrootte

10 deelnemers is ideaal, 25 is het maximum. Er is dan voldoende tijd om verhalen te delen. Zet tijdens de workshop 2 vrijwilligers in als trainer, zodat ze elkaar kunnen aanvullen.

Ga niet te diep

Er kan veel voorbij komen, zoals ziekte of de dood van een kind. Dit is van invloed op het groepsproces. Voorkom dat alle aandacht gaat naar een één of twee deelnemers met zware verhalen. Creëer als trainer dan gelegenheid om na afloop verder te praten en geef anderen ook de ruimte om hun verhaal te delen. Zorg ervoor dat de deelnemers altijd met een goed gevoel de workshop verlaten.