• Onderzoek
  • 7 juni 2022

ZonMw onderzoekt met kindtool de kwetsbaarheid en veerkracht van chronisch zieke kinderen in relatie tot COVID

ZonMw onderzoekt met kindtool de kwetsbaarheid en veerkracht van chronisch zieke kinderen in relatie tot COVID

Kinderen met een chronische ziekte lopen tijdens de corona -pandemie tegen extra uitdagingen aan. ZonMw wil graag weten hoe het met die kinderen gaat. Niet alleen met hun ziekte, maar met hun gehele gezondheid en veerkracht. In dit onderzoek wordt aan de hand van vragenlijsten én met de Kindtool van Positieve Gezondheid gekeken hoe het met deze kinderen en ouders gaat.

Doel en werkwijze

Het doel van dit onderzoek is om op basis van deze ingevulde vragenlijsten nog meer inzicht te krijgen in:

  • met welke kinderen het goed gaat
  • welke kinderen het moeilijk hebben of niet lekker in hun vel zitten
  • hoe dit samenhangt met de coronapandemie

Wat kunnen we leren van de kinderen bij wie het wel goed gaat en hoe kunnen we kinderen die het moeilijk hebben zo goed mogelijk ondersteunen?

Tool voor samen beslissen

ZonMw wil aandacht hebben voor wat kinderen zelf met hun zorgverlener willen bespreken. Wat vindt het kind zelf belangrijk? Voor een polibezoek vult het kind de Kindtool van Positieve Gezondheid in, waarin alle domeinen van gezondheid aan bod komen. Deze tool stimuleert het samen beslissen en motiveert een verandering in gedrag die aansluit bij wat het kind zelf wil. In dit project bouwt ZonMw de tool in het elektronisch patiëntendossier (epd) in en evalueert of het gebruik ervan behandelkeuzes van kinderartsen beïnvloedt. Ook wordt onderzocht of kinderen meer eigen regie ervaren bij gezondheidgerelateerde problemen door het gebruik van de tool.