Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid

De jongerentool van Positieve Gezondheid biedt bewustwording en stimuleert jongeren om zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wat er nodig is om dat te bereiken.  

Het gespreksinstrument bestaat uit een vragenlijst. Na het invullen van de vragenlijst wordt het gezondheidsoppervlak weergegeven in het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Aan de hand van de scores kan de jongere in gesprek met een ouder, leerkracht of zorgverlener.

HOE TE GEBRUIKEN?

Het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid Jongeren is er voor iedereen tussen 16 en 25 jaar, mét en zónder chronische aandoeningen. Het instrument bestaat uit 43 vragen, verdeeld over 6 dimensies: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Deze dimensies zijn weergegeven in de vorm van een spinnenweb. De antwoorden op de vragen geven lijntjes weer in dit spinnenweb, waardoor zichtbaar wordt hoe het met je gaat.

Jongeren kunnen de tool zelfstandig gebruiken, om te zien waar ze staan de uitkomsten kunnen helpen bij een bezoek in het ziekenhuis, bij de huisarts, op scholen door bijvoorbeeld studiebegeleiders of tijdens lessen.

Gezondheid groep in kaart brengen
Het gespreksinstrument kan ook ingezet worden om in kaart te brengen hoe het gaat met de gezondheid van jongeren in brede zin. Zo kan het over tal van onderwerpen gaan, zoals: eten, slapen, sporten, de leefomgeving en steun van anderen.

Om dit mogelijk te maken, bieden we via ons ICT-partner een duurzame digitale omgeving, waar zoveel mogelijk mensen, organisaties, wijken en regio’s veilig kunnen werken met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Zo dragen we samen bij aan een gezonder en veerkrachtiger Nederland.

Lees ook Nieuwe animatie over Positieve Gezondheid gelanceerd op congres De week van Arts en Leefstijl
Lees ook Koppeling naar het digitale spinnenweb (Groepslicentie)