Thema 6: Zorg en welzijn

Vanuit de zorg sluit de Kennisagenda goed aan bij ‘passende zorg’. Hieronder verstaan we zorg die waardegedreven is, samen met en rondom de patiënt tot stand komt, op de juiste plek wordt gegeven en over gezondheid gaat in plaats van over ziekte. Positieve Gezondheid is gestart vanuit de zorg en sluit nauw aan bij de werkwijze in de welzijnssector.