• Praktijk
  • 22 april 2022

Aan de slag met gezondheid van werkenden met multi-problematiek met de e-learning Grip op Gezondheid

Aan de slag met gezondheid van werkenden met multi-problematiek met de e-learning Grip op Gezondheid

Sinds 2018 deed Gezondheidswetenschapper Rosanne Schaap voor haar promotietraject bij Amsterdam UMC onderzoek naar het aanpakken van multi-problematiek bij werkenden met een lagere sociaal economische positie. Daarvoor werd de gespreksmethodiek Grip op Gezondheid ontwikkeld, op basis van Positieve Gezondheid. Inmiddels is er een e-learning beschikbaar, zodat bedrijfsartsen, arbo-verpleegkundigen en eerstelijnszorgverleners gemakkelijk met de tool aan de slag kunnen.

‘Grip op Gezondheid is een gespreksmethodiek die de inzetbaarheid van werkende mensen moet bevorderen. Wanneer een medewerker zich ziek meldt, spelen er vaak problemen op meerdere levensdomeinen. Een procesbegeleider, zoals een bedrijfsarts, of arboverpleegkundige kan deze multiproblematiek bespreken met de medewerker. De HR-adviseur kan deze methodiek ook toepassen maar zij mogen wegens privacy-redenen niet vragen naar gezondheidsklachten en andere problemen in de privé situatie.’

De gespreksmethodiek is tot stand gekomen met behulp van focusgroepen en interviews met zorgverleners, HR-medewerkers en werknemers. De methodiek is getest, professionals zijn getraind in de toepassing van de methodiek en zijn een leidraad en materialen beschikbaar ter ondersteuning van het gesprek. ‘Veel begeleiders reageren positief omdat de methodiek handvatten biedt om zaken, breder dan gezondheidsklachten, te bespreken. Ook de werknemer krijgt inzicht in wat er allemaal nog meer speelt in eigen leven. Vaak hebben zij niet in de gaten dat privékwesties ook van invloed kunnen zijn op hun functioneren op de werkvloer.

E-learning

Inmiddels ligt er een e-learning voor professionals die op laagdrempelige wijze willen kennismaken met Grip op Gezondheid. ‘Daarin zitten ook hoofdstukken over multi-problematiek en Positieve Gezondheid. De e-learning is ook goed toepasbaar voor praktijkondersteuners en physician assistants. Het maakt de tool direct praktisch.’ De e-learning is gratis beschikbaar en ontwikkeld in samenwerking met NSPOH, het opleidingsinstituut voor onder andere artsen en verpleegkundigen in de publiek gezondheidszorg.

Om de e-learning te volgen kun je op een relatief eenvoudige manier een account aanmaken bij de NSPOH. De e-learning kunt u ook via de startpagina vinden bij het thema Occupational Health.