• Onderzoek
  • 2 februari 2017

Artikel in De Eerstelijns: “Meer handen en voeten voor Positieve Gezondheid”

2016 was zonder meer het jaar van de Positieve Gezondheid. Machteld Huber zag het gedachtengoed van haar Institute for Positive Health (IPH) uitgroeien tot een serieuze beweging, die breder naar het begrip gezondheid kijkt. Hoe nu verder? Carl Verheijen, oud-schaatskampioen en voormalig directeur van twee gezondheidscentra in Nijkerk, start bij IPH als operationeel directeur. “Om Positieve Gezondheid goed te faciliteren, is een trendbreuk nodig in ons zorgsysteem: minder productieprikkels en meer geld naar leefstijl en ziektepreventie.

Tekst Ingrid Beckers, De Eerstelijns