• Onderzoek
  • 2 maart 2017

Artikel Themanummer De Medisch Specialist 2025: “Zet de mens centraal, niet de ziekte”

Positieve gezondheid richt zich op een brede kijk op gezondheid én welbevinden van de mens. Op het Federatiecongres vertelde Machteld Huber als keynote speaker over haar gezondheidsconcept, dat steeds meer weerklank vindt in de zorgsector. Een interview met de arts-onderzoeker aan de hand van negen steekwoorden.

Tekst Hester Otter, De Medisch Specialist 2025.