• Praktijk
  • 13 maart 2018

Artikel in Mijn Gezondheidsgids: “Een plus voor Positieve Gezondheid”

In weerwil van wat kritische tongen beweren, is een andere manier van naar zorg kijken en het zelfs uitoefenen, wel degelijk mogelijk. En ja, dat kost tijd en moeite. Maar met de overtuiging dat het anders moet en kan, heeft Machteld Huber het concept Positieve Gezondheid in de wereld gezet. Met succes, want het concept heeft de wind in de zeilen.

Tekst Cor Dol, Mijn Gezondheidsgids.