Positieve Gezondheid in Friesland

Het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten stond in de eerste week van december 2019 in het teken van Positieve Gezondheid. De themaweek was een onderdeel van het innovatieprogramma Aandacht Zorgt, dat zich richt op het inbedden van Positief Gezond denken en doen in het Friese ziekenhuis. Lees het verslag over de verschillende activiteiten, ideeën en toekomstplannen.

Ook in het onderwijs is op verschillende manieren aan Positieve Gezondheid gewerkt. Studenten van de NHL Stenden master Design Driven Inovation en The Future Design Factory hebben een living lab gedaan over Positieve Gezondheid bij De Friesland Zorgverzekeraar. In vier dagen (6 tot 9 januari) gingen de studenten aan de slag met de ‘pressure cooker’. Met het Innovatie Lab wil De Friesland in co-creatie met klanten en partners innovatieve diensten ontwikkelen met waarde voor de omgeving.

Studententeam met begeleiders en opdrachtgevers (Foppe Hemminga en René Poel).

Een groep van 15 studenten van de Frisian Design Factory begon met een ontwerpopdracht en testte in vier dagen een tool die inzicht gaf in vitaliteit. Hoe ze dat deden, is na te lezen in de dagelijkse updates:
https://www.doejemee.nl/lab/b/blog/posts/snelkookpan-week-update-dag-1,
https://www.doejemee.nl/lab/b/blog/posts/snelkookpan-week—dag-2—urban-safari-en-brainstormen
https://www.doejemee.nl/lab/b/blog/posts/snelkookpan-week—dag-3—prototyping-en-feedback
https://www.doejemee.nl/lab/b/blog/posts/snelkookpan-week—dag-4—pitches-van-de-prototypes