RIVM factsheet over toepassen gezondheidsconcepten

Afgelopen jaar heeft het RIVM een inventarisatie gehouden naar het toepassen van brede gezondheidsconcepten, zoals Positieve Gezondheid, in de praktijk. Het project heeft geresulteerd in een factsheet.

De inventarisatie laat zien dat Positieve Gezondheid breed en met veel enthousiasme wordt ingezet. Wel spreken de respondenten in het onderzoek de wens uit naar meer draagvlak vanuit bestuur en beleid. Ook is er behoefte naar meer onderlinge uitwisseling van ervaringen tussen organisaties en regio’s om zo te leren van elkaar.

De komende twee jaar zal het RIVM blijven volgen hoe verschillende organisaties invulling geven aan het werken met Positieve Gezondheid en andere brede gezondheidsconcepten. Daarbij zullen zij ook evalueren wat het werken vanuit een breed gezondheidsconcept oplevert.