• Praktijk
  • 17 juli 2018

Hoe Positieve Gezondheid de publieke gezondheid kan versterken

Koplopertafel Publieke Gezondheid

Kunnen gemeenten Positieve Gezondheid ook inzetten om de gezondheid van groepen burgers te bevorderen? Bijvoorbeeld in de wijk, op school of in de buurt? De Koplopertafel Publieke Gezondheid van iPH verkende de mogelijkheden, samen met tal van GGD’en en deskundigen.

Tijdens de zoektocht vond de koplopertafel diverse praktijkvoorbeelden waarin Positieve Gezondheid een plek heeft gekregen in het publieke domein. Het is karakteristiek voor deze voorbeelden dat ze ontstaan zijn vanuit dynamisch denken en aansluiten op de motivatie van mensen. En ook dat ze gezondheid als een breed begrip inzetten en de mogelijkheden van mensen willen vergroten. Sommige gemeenten komen tot Positieve Gezondheid vanuit hun wens de sociale en fysieke omgeving van mensen te versterken. Andere zetten in op Positieve Gezondheid omdat zij willen bijdragen aan leefplezier, veerkracht en eigen regie (zoals burgerparticipatie).

Zicht op overeenkomsten en verschillen

De praktijkvoorbeelden zijn terug te vinden in een notitie die de koplopertafel samenstelde. Ook vind je er een verkenning van de modellen die ten grondslag liggen aan de praktijkvoorbeelden. De verschillende modellen bieden gezondheidsbevorderaars en beleidmakers meer houvast om Positieve Gezondheid een plek te geven binnen het publieke domein.

Meer weten?

Hoe Positieve Gezondheid de publieke gezondheid helpt versterken: praktijkvoorbeelden en modellen. Een notitie van de Koplopertafel Publieke Gezondheid, iPH, zomer 2018.

Ken je meer voorbeelden van Positieve Gezondheid in het publieke domein?

Laat het de koplopertafel weten. Bel of mail daarvoor naar Malou Timmers: 030 307 57 17.

Machteld Huber meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid in 2015
Lees ook Machteld Huber uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid in 2015