• Praktijk
  • 5 november 2018

Uit de praktijk: Positieve Gezondheid heeft grote meerwaarde voor gedragsverandering

Deze week is het de week van de Positieve Gezondheid in Limburg. Daar gebeuren mooie dingen als het gaat om Positieve Gezondheid. Tijdens het congres van afgelopen vrijdag zijn daar al veel voorbeelden van langs gekomen. Een paar daarvan delen we ook hier op onze site. We trappen af met een kort interview met Jorn van Harwegen den Breems, van Ecsplore. Hij past Positieve Gezondheid toe binnen HealthyLIFE.

HealthyLIFE is een programma voor volwassenen, met als doel het bevorderen van een actieve leefstijl en een gezond voedingspatroon. Dit jaar is het programma in enkele Limburgse gemeenten gestart en zijn er al meer dan 250 doorverwijzingen gedaan door huisartsen en praktijkondersteuners. De effecten van HealthyLIFE worden onderzocht door stichting Ecsplore in samenwerking met Universiteit Maastricht en Fontys Sporthogeschool.

Positieve Gezondheid staat in het hele programma centraal. Zo vult de deelnemer de vragenlijst van Positieve Gezondheid drie keer in en worden de uitkomsten aan de hand van het spinnenweb besproken. Projectmanager Jorn van Harwegen den Breems: “Positieve Gezondheid geeft een veel breder beeld van de deelnemers. Persoonlijke drijfveren komen tijdens gesprekken naar boven. De leefstijlcoaches zien een grote meerwaarde in de toepassing van Positieve Gezondheid om aanknopingspunten te vinden voor gedragsverandering.” Op basis van de goede ervaringen wordt het programma volgend jaar uitgebreid van 32 weken naar 24 maanden en van focus op beweging naar alle dimensies van Positieve Gezondheid.

Meer inspiratie: healthylife.ecsplore.nl.

Op de foto: Jorn van Harwegen den Breems van Ecsplore.