• Onderzoek
  • 29 mei 2023

Blik achter de schermen bij Onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid

Blik achter de schermen bij Onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid

Sinds 2020 werken we samen met onze netwerkpartners in een onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid. De partners doen onafhankelijk onderzoek naar brede gezondheidsconcepten en verbinden zich in het onderzoeksnetwerk. Zo kunnen we gezamenlijk de kennis van en expertise over Positieve Gezondheid versterken. Op 23 mei kwam het onderzoeksnetwerk weer bij elkaar.

Hier presenteerde het ROC Midden Nederland de voortgang van het onderzoek ‘Positieve Gezondheid in de Praktijk’ naar de toepassing van Positieve Gezondheid in het mbo. Tijdens de bijeenkomst zijn de onderzoeksvragen en voorlopige resultaten met het netwerk gedeeld. Er wordt nog een interprofessionele aanpak en een interdisciplinaire module ontwikkeld zodat er een brede implementatie van Positieve Gezondheid in het mbo ontstaat. Het doel is om onderwijsmaterialen voor het vak burgerschap, een keuzedeel Positieve Gezondheid en trainingsmaterialen voor docenten te ontwikkelen. Naar verwachting is het onderzoek eind 2023 afgerond.

Ontwikkeling Kennisagenda Positieve Gezondheid

De afgelopen maanden heeft het onderzoeksnetwerk samen met iPH en de Wetenschappelijke Adviesraad gewerkt aan een landelijke Kennisagenda Positieve Gezondheid. In de Kennisagenda formuleren we de kennis- en onderzoeksvragen op het gebied van Positieve Gezondheid voor de toekomst. Er is vanuit iPH met verschillende groepen betrokkenen gesproken over de Kennisagenda, waaronder praktijkprofessionals, inwoners, patiënten, verzekeraars en beleidsmakers. Op basis van deze sessies is een concept-Kennisagenda gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst van 23 mei heeft het onderzoeksnetwerk zich gebogen over vragen als ‘klopt de indeling zoals we die nu hebben?’ en ‘hoe gaan we de vervolgstap nemen?’. De partners willen de Kennisagenda in hoofdlijnen teruggeven aan alle doelgroepen die hebben meegewerkt. In september zal er een fysieke bijeenkomst plaatsvinden waarbij mensen uit verschillende perspectieven voor de laatste keer mee kunnen denken over de Kennisagenda.

Over het onderzoeksnetwerk

Het onderzoeksnetwerk komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Door in een netwerk samen te werken, worden onderzoeksthema’s doelmatig opgepakt, wordt overlap en fragmentatie tegengegaan en houden de netwerkpartners elkaar scherp.