• Onderzoek
  • 29 maart 2023

Denk mee over de Kennisagenda Positieve Gezondheid op 25 april!

Denk mee over de Kennisagenda Positieve Gezondheid op 25 april

Afgelopen maanden heeft iPH samen met de Wetenschappelijke Adviesraad en met het Onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid gewerkt aan een (landelijke) Kennisagenda Positieve Gezondheid. Ben jij bestuurder of beleidsmaker en wil je meedenken over de brede blik op gezondheid? Meld je dan aan voor de online kennissessie om de Kennisagenda Positieve Gezondheid verder aan te scherpen.

In de Kennisagenda formuleren we de kennis- en onderzoeksvragen op het gebied van Positieve Gezondheid voor de toekomst. Er is vanuit iPH met verschillende groepen betrokkenen gesproken over de Kennisagenda, zoals praktijkprofessionals, inwoners, patiënten en verzekeraars. Nu nodigen we ook bestuurders en beleidsmakers op landelijk, gemeentelijk en regionaal niveau uit om in een online sessie feedback te geven op de Kennisagenda Positieve Gezondheid, om deze te verrijken en aan te scherpen.

Programma
Tijdens de online sessie:

  • zoomen we in op het hoe en waarom van de Kennisagenda;
  • delen we de concept-Kennisagenda Positieve Gezondheid;
  • gaan we met elkaar in gesprek over de kennis- en onderzoeksvragen vanuit verschillende perspectieven.

Voor wie?
De sessie is bedoeld voor iedereen die vanuit beleidsmatig of bestuurlijk perspectief werkt met, en vanuit de brede blik op, gezondheid.

Aanmelden
Heb jij ideeën, feedback of input voor onderzoek? Benieuwd naar de Kennisagenda Positieve Gezondheid en wil je meedenken? Meld je dan aan voor de online sessie op 25 april van 15:30 – 17:00 uur via de knop hieronder.

Meer informatie
Lees meer over de vorige sessie van de Kennisagenda. Vragen? Mail naar Floris de Jong: f.dejong@caop.nl.