• Praktijk
  • 1 juli 2021

IPH ambassadeurs Geeske van der Weerd en Bert van Rixtel vertegenwoordigen Verpleegkundige en Verzorgende beroepsgroep

IPH ambassadeurs Geeske van der Weerd en Bert van Rixtel vertegenwoordigen Verpleegkundige en Verzorgende beroepsgroep

IPH wil van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar mensen lang, gezond en gelukkig leven. Dit willen we bereiken door de beweging van Positieve Gezondheid te stimuleren, te versterken en te versnellen. In die beweging werken zo veel mogelijk mensen en organisaties samen, om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen. Dit ambassadeurschap zal betrekking hebben op de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep (AGZ, GGZ, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten).

“Dit ambassadeurschap is een verrijking voor de hele verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Deze groep staat vaak het dichtste bij de brede kijk op  gezondheid van zijn cliënt. Daarnaast kan Positieve Gezondheid veel betekenen voor de Positieve Gezondheid van de  verpleegkundige en verzorgenden zélf.  Hoe gaat het met mij? Welke stap kan ik zetten en wat kan mijn team hierin betekenen? Geeske en Bert brengen heel veel expertise en kennis uit de praktijk en zijn ervaren gecertificeerde trainers”, aldus Angelique Schuitemaker.

 

Even voorstellen

Geeske van der Weerd is een 54-jarige sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en verpleegkundig specialist GGZ, werkzaam bij BuurtzorgT Groningen zuid, die de afgelopen 30 jaar in ambulante specialistisch GGZ-teams werkte en sinds 5 jaar werkt vanuit het concept Positieve Gezondheid. Zij deed de 2e Basismodule Positieve Gezondheid, hoorde bij de eerste groep gecertificeerde trainers, gaf diverse trainingen en zette samen met collega’s de netwerktafel GGZ op. Samen met onder andere Bert van Rixtel initieerde zij een boekje voor verpleegkundig specialisten met daarin inspirerende voorbeelden van verpleegkundig specialisten die vanuit een breed perspectief werken.

Bert van Rixtel is 60 jaar en vanaf 2006 Verpleegkundig specialist in de AGZ met als aandachtsgebied urologische oncologie. Hij werkt nu ruim een jaar in het UMC Utrecht. In 2017 werd hij bevlogen door lezingen van Machteld Huber over het concept Positieve Gezondheid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch en ging dit concept toepassen tijdens zijn eigen spreekuren met patiënten. Dit werd opgemerkt door het JBZ en zodoende kreeg hij de kans om de Basismodule en later de Train de Trainer opleiding te volgen. Hij geeft lezingen en workshops waarbij hij tools geeft aan de verpleegkundige beroepsgroep om zodoende het concept deel uit te maken van hun dagelijkse zorg. Hij is ruim een jaar onderdeel geweest van diverse projectgroepen in het JBZ welke hem een podium gaven om dit concept met de praktijk te verbinden. Door Geeske werd hij gevraagd om te participeren in een inspiratieboekje waar volgens hem de kern van het vak, naast de specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt, over zou moeten gaan. De vraag om ambassadeur voor het iPH te worden kwam als een fijne verrassing. Een cadeautje wat helpt om het concept Positieve Gezondheid op nog meer plekken in het Nederlands zorglandschap voor het voetlicht te brengen.