Hoe kun je met Positieve Gezondheid bijdragen aan het welzijn van mensen die psychisch kwetsbaar zijn? Die vraag houdt de GGZ steeds meer bezig. Een aantal professionals stak bij iPH de koppen bij elkaar om handige tips en suggesties te verzamelen. De uitkomsten zijn gebundeld in een notitie.

Uit die notitie blijkt dat Positieve Gezondheid de GGZ veel kan opleveren. Het concept doet recht aan de mens en de kwaliteit van zijn leven. En het helpt voorkomen dat je alleen de oplossing zoekt in de gespecialiseerde zorg, terwijl de omgeving ook van grote betekenis kan zijn voor herstel. Dat is des te belangrijker als je beseft dat er maar GGZ-budget is voor 8% van de populatie, terwijl 24% last heeft van psychische problemen.

Welke mogelijkheden zijn er zoal om Positieve Gezondheid in te zetten voor psychisch kwetsbare mensen? Een greep uit de suggesties:

Gebruik het Spinnenweb al tijdens de wachtlijstperiode

Dat maakt mensen er vanaf het begin meer bewust van dat ze zelf een belangrijk aandeel hebben in het herstelproces dat gaat komen. Ook brengt het ze op ideeën welke acties ze zelf al kunnen ondernemen tot ze worden opgeroepen voor de intake.

Beschouw de wijk als ecosysteem

Breng met het Spinnenweb in kaart wat de wijk als ecosysteem kan betekenen voor gezondheid en herstel. Bijvoorbeeld op het gebied van meedoen, sociale contacten, serieus genomen worden, steun van anderen, erbij horen en zinvolle dingen doen. Breng alle betrokkenen, inclusief de wijkbewoners eens bij elkaar, en bespreek langs de assen van Positieve Gezondheid welke behoeften er zijn en hoe die zijn te realiseren.

Overweeg de inzet van gezondheidsambassadeurs

Leid burgers op binnen de wijk, zodat zij (psychisch) kwetsbare mensen kunnen helpen om betere toegang te vinden tot wat zij nodig hebben. Vaak zijn het de hoger opgeleiden die oplossingen en steun in de wijk weten te vinden. Gezondheidsambassadeurs kunnen de mensen die over minder (taal)vaardigheden beschikken, op weg helpen om hulp te vragen en te vinden.

Zet het Spinnenweb in zoals het bedoeld is

De grootste valkuil is het Spinnenweb inzetten als monitoringsinstrument, zoals de Routine Outcome Monitoring (ROM). Dat is een methodiek waarbij regelmatig metingen in de GGZ gedaan worden om de toestand van de cliënten te volgen en te evalueren. Het risico daarvan is dat de tool een scorings- of een verantwoordingsinstrument wordt, in plaats van een gespreksinstrument.

Met dank aan

Geeske van der Weerd (Lentis), Michael Milo (Samen Beter), Bert Beentjes (Lister), Emmie Esveld (Yulius), Maurits Beenackers (Lister), Corry Vroone (Ministerie van Defensie) en Janine van der Duin (Lister).