• Praktijk
  • 18 oktober 2018

Mooie vorderingen bij pilot Blauwe Zorg in de Wijk – Artikel in De Limburger

Niet minder maar betere zorg. De pilot ‘Blauwe Zorg in de wijk’ – mede gebaseerd op het gedachtegoed Positieve Gezondheid – richt zich op meer verantwoordelijkheid voor professionals en een betere afstemming van processen. En dat werpt z’n vruchten af.

Tekst: Pascale Thewissen, De Limburger.