Startdocument koplopertafel Verzekeraars

Afgelopen jaar is iPH tezamen met CZ, Menzis, Zilveren Kruis, VNG en Vilans gestart met de Koplopertafel Verzekeraars. Het voornaamste doel van deze koplopertafel is met elkaar mogelijkheden te verkennen om een brede blik op gezondheid te hanteren. De zorgverzekeraar stelt zich steeds vaker op als partner in gezondheid en met regionale ondersteuning van gemeenten kan aan de brede blik op gezondheid uiting worden gegeven.  

De eerste inzichten zijn tijdens de koplopertafel verzameld in een startdocument. Her en der lopen al mooie initiatieven, die de zorgverzekeraars en gemeenten met elkaar hebben gedeeld. In de gesprekken aan de koplopertafel werden 4 onderdelen zichtbaar als voorwaarden voor het hanteren van die brede blik op gezondheid: Bekostiging, van elkaar leren, samenwerking en het delen van data en deze monitoren.  

Op basis van het startdocument zal in het eerste kwartaal van 2021 een doorkijk naar de toekomst worden ontwikkeld. Uiteindelijk hopen de deelnemers van de koplopertafel Verzekeraars samen te komen tot een handreiking. Hieruit kunnen beleidsmakers, bestuurders en anderen die werken aan gezondheid in de regio inspiratie putten en handvatten halen.  

Oproep
Heeft u mooie voorbeelden van de brede blik op gezondheid, waarin één of meer van de geformuleerde onderdelen aan bod komen? Deel deze dan op onze pagina op 1SociaalDomein