Verzekeraars: Domeinoverstijgend samenwerken

Stimuleren om in beweging te komen en de volgende stap te maken met domeinoverstijgend samenwerken vanuit een brede blik op gezondheid in de regio. Dat was het doel van de koplopertafel Verzekeraars.

Het resultaat bestaat onder andere uit inspirerende voorbeelden van deelnemers, een praatplaat voor de regio’s met vier onderdelen die van belang zijn om te beginnen en/of verder te gaan met domeinoverstijgend werken in de regio: samenwerken, leren, data delen/monitoren en bekostiging, tips hoe je in beweging kan komen, hoe je opschaalt en kanteling kan realiseren én het agenderen wat landelijk en regionaal nog opgepakt kan worden.

Zo denken verzekeraars over de kanteling naar brede blik op gezondheid

In december 2020 verscheen een startdocument Domeinoverstijgend samenwerken van koplopertafel Verzekeraars, samen met Vilans en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Belangrijkste bouwstenen in dit document zijn: samenwerking, leren, data delen en monitoren, en bekostiging. In de verkiezingspaper van drie verzekeraars wordt gepleit voor preventie en betere samenwerking in de regio. Hoe denken verzekeraars CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis de kanteling naar een brede blik op gezondheid te kunnen realiseren? We zijn daarvoor met de zorgverzekeraars in gesprek gegaan en delen graag de uitkomsten, interviews, tips én de handreiking.

Verzekeraar CZ werkt met waardevolle initiatieven gestaag door aan Positieve Gezondheid

Wiro Gruisen is manager regioregie bij verzekeraar CZ. Hij maakte kennis met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid via een krantenartikel met Machteld Huber onder een rode paraplu in 2015. Een samenwerking tussen Machteld en CZ was het gevolg. Een belangrijke bijdrage in de brede blik op gezondheid. Wiro raakt nog altijd niet uitgepraat over de bijdrage die CZ kan leveren aan een betere gezondheid van hun verzekerden.

Burgers betrekken is geen afvinkpuntje op je lijstje.

Wiro Gruisen, Manager regio regie CZ

Menzis’ preventie-ambassadeur jaagt de opschaling van brede blik op gezondheid aan

Sinds 2015 hanteert Menzis haar missie ‘Leefkracht’. Vanuit deze missie wil de zorgverzekeraar de leefkracht van ieder mens versterken. Dat houdt in gezond worden en blijven en de regie over het eigen leven kunnen pakken. Joas Duister jaagt als preventie ambassadeur samen met zijn collega’s van Menzis initiatieven voor de kanteling naar de brede blik op gezondheid aan.

Het delen van succesvolle ervaringen is belangrijk om elkaar te motiveren, regionaal en landelijk.

Joas Duister Preventie ambassadeur Menzis

VGZ stelt handelen vanuit Positieve Gezondheid steeds meer centraal

Het inbrengen van kennis en kunde bevordert volgens Casper Besters en Ronald Ruijters van zorgverzekeraar VGZ een kanteling naar een brede blik op gezondheid. VGZ draagt constructief bij aan samenwerking binnen de regio door te faciliteren, data te delen, te monitoren en samenwerking te organiseren. Zij zien dat een doorbraak voor handelen in de zorg vanuit Positieve Gezondheid nabij is en roepen partijen op om mee te werken.

Het gedachtegoed wordt steeds meer gebruikt, mensen geloven erin, we werken naar een kantelpunt waardoor het onomkeerbaar wordt.

Ronald Ruijters, Regiomanager zorg VGZ

Zilveren Kruis kijkt naar wat mensen nodig hebben voor transformatie naar brede kijk op gezondheid

Transformatie van de zorg naar een brede blik op gezondheid werkt volgens Zilveren Kruis alleen als stakeholders samenwerken. De zorgverzekeraar geeft zelf het goede voorbeeld met een verandering in haar beleid. De rol van Zilveren Kruis van alleen inkopen van zorg is veranderd in faciliteren van de samenwerking en transformatie in de zorg. Vanuit de vraag wat mensen nodig hebben. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop, vertelt hoe de organisatie de rol invult.

Wacht niet af, ga aan de slag, deel de successen en organiseer de financiering samen.

Olivier Gerrits, Directeur Zorginkoop Zilveren Kruis
Lees ook Vilans: Samen pas je Positieve Gezondheid toe om verder te komen

Gerelateerde artikelen

CZ zette Zuid-Limburg op het spoor van Positieve Gezondheid