Bij huisartsenpraktijk Hartje Dorp in Munstergeleen gingen patiënten de moestuin in. Samen, in de buitenlucht en in beweging. Dat werkt positief voor ieders gezondheid. CZ ondersteunt deze initiatieven die gezondheid bevorderen.

‘CZ zette Zuid-Limburg op het spoor van Positieve Gezondheid’

Welke rol speelde de zorgverzekeraar in de implementatie van Positieve Gezondheid?

Dat er in 2016 enthousiast met Positieve Gezondheid werd gestart in de provincie Limburg, onderschreef zorgverzekeraar CZ volledig. Sterker nog, Zuid-Limburg is intussen koploper en CZ was een belangrijke kracht achter dit succes in de regio. Met hun actieve rol bij de organisatie van zorg, blijft deze ook in de toekomst beschikbaar.

Van smal naar breed

Een ongezonde leefstijl, een hoge zorgconsumptie en fors hogere zorgkosten; een uitdaging voor de Mijnstreekregio in Zuid-Limburg, waardoor al in 2012 op initiatief van CZ een aantal zorgpartijen in de regio de koppen bij elkaar heeft gestoken om de gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. In 2015 verscheen er een artikel in het NRC over Machteld Huber en haar andere zienswijze op het begrip ‘gezondheid’; van een smalle benadering die zich enkel focust op lichamelijke en mentale aspecten van gezondheid, naar een brede benadering waarin ook factoren als ons dagelijks functioneren en zingeving een rol krijgen. Oftewel Positieve Gezondheid. Volgens manager regioregie Wiro Gruisen kwam het artikel als geroepen. “Het sloot goed aan bij de zoektocht van zorgpartijen en CZ in het kader van regioregie en de oplossing voor de bestaande uitdagingen in Zuid-Limburg.”

Proeftuin

Het leidde ertoe dat CZ om tafel ging met de destijds start-up van Machteld Huber, Institute for Positive Health, waarna in 2016 een samenwerkingsovereenkomst was geboren. “Daarmee wilden we het concept Positieve Gezondheid in een proeftuin gebruiken om de gezamenlijke aanpak te versterken. De betrokken partners, waaronder ziekenhuis, huisartsen en thuiszorg, zijn hier vol overgave mee aan de slag gegaan. En het sloeg goed aan. Tegelijkertijd is Positieve Gezondheid een cultuuromslag en een gedragsverandering en dat is per definitie iets van de lange termijn. De proeftuinen zijn daarom onverminderd druk in de weer geweest om resultaten te boeken die al op korte termijn bijdragen aan betere zorg en betaalbaarheid.” Positieve Gezondheid kreeg al gauw voet aan de grond in de regio. “Zonder het enthousiasme en de bereidheid van de partners om Positieve Gezondheid in de praktijk te brengen, zou deze regio geen koploper zijn. Als zorgverzekeraar hadden wij op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau een actieve rol in de verbinding en het faciliteren van partijen die interesse hadden in het werken met Positieve Gezondheid. Zo hebben wij Machteld geïntroduceerd bij Marleen van Rijsbergen, destijds gedeputeerde van de provincie Limburg (SP). Je zou kunnen zeggen dat CZ Zuid-Limburg op het spoor van Positieve Gezondheid zette.”

Eén gezamenlijke visie

Positieve Gezondheid is inmiddels vervlochten met de provincie. “Positieve Gezondheid is nu nog steeds de basis van de Sociale Agenda van de provincie. Het gedachtegoed is echt een verbindende factor in de regio. Het helpt om vanuit één gezamenlijke visie deelsystemen en belangen aan elkaar te koppelen en naar een samenhangende beweging te komen. In de zorg, maar ook daar buiten kiezen we Positieve Gezondheid als startpunt.”

Zorgverzekeraar is meer dan een zorginkoper. We dragen wezenlijk bij aan het fitter maken van de populatie

Wiro Gruisen - CZ

Burgers sterker maken

Volgens Wiro gaat Positieve Gezondheid verder dan een gemeenschappelijk gedragen visie. “Men moet er ook in de praktijk iets van merken. Patiënten ervaren bijvoorbeeld dat gesprekken anders verlopen dan voorheen in de huisartsenpraktijk. Dat zij anders worden benaderd. En die beweging willen wij als CZ alleen maar bevorderen, om de eigen regie en zelfredzaamheid van mensen zoveel mogelijk te versterken.” Daartoe zijn in Limburg inmiddels verschillende projecten gestart, die ervoor moeten zorgen dat inwoners van de regio de vruchten plukken van Positieve Gezondheid. Maar de ambitie reikt verder dan dat. “Onderschat niet wat Positieve Gezondheid voor eenieder kan betekenen. Ook voor ons, als zorgverzekeraar. Door de brede kijk op gezondheid verbreden wij ons blikveld en zoeken we nog meer de samenwerking op met partners buiten de zorg, zoals gemeenten en organisaties die zelfhulp en mantelzorg ondersteunen.”

Fittere populatie

Volgens Wiro is de rol van de zorgverzekeraar in dit traject haarscherp. “Wij streven naar een decentrale aanpak, spelen beter in op eigen wensen en problemen maar juist ook de mogelijkheden in de regio en bevorderen onderlinge samenwerking. Zo ben je als zorgverzekeraar veel meer dan zorginkoper. We dragen wezenlijk bij aan het fitter maken van de populatie door onze rol als aanjager, verbinder, co-producent en facilitator.”