• Praktijk
  • 28 november 2023

Terugblik iPH-congres 2 november 2023: veerkracht in het collectief

Terugblik iPH-congres 2 november 2023: veerkracht in het collectief

Op donderdag 2 november 2023 organiseerde iPH een landelijk congres over Positieve Gezondheid. In de Jaarbeurs in Utrecht deelden we actuele kennis en praktijkervaringen over hoe Positieve Gezondheid kan bijdragen aan de (maatschappelijke) beweging van ziekte en zorg naar brede gezondheid.

Veerkracht, vertrouwen én lef als sleutels voor transitie. Door van deze principes uit te gaan kan het zorgstelsel zijn belofte – laagdrempelige zorg voor iedereen en solidariteit tussen zieke en gezonde Nederlanders – de komende decennia blijven waarmaken. Maar hoe dan? Die vraag stond op 2 november centraal.

Veerkracht in het collectief

Op de opening van het iPH-congres waren alle sprekers – directeur Karen van Ruiten, grondlegger Machteld Huber en huisarts Hans-Peter Jong – het eens: in de collectiviteit zit onze kracht. Maar, en dat is net zo belangrijk, we moeten ook onze persoonlijke inbreng niet onderschatten. Van fysiotherapeut tot oncoloog, schouder aan schouder belichamen we de transitie naar Positieve Gezondheid.

Machteld Huber spreekt het publiek toe
‘Echte verandering is niet mogelijk zonder chaos,’ vertelde Machteld. ‘En daarin is lef nodig. We zitten middenin een verandering van tijdperk. We bewegen van controle houden naar veerkracht en verbinding.’ Dit beaamde Hans-Peter. Lef is verbonden aan de kunst om van richting te veranderen. Hij doet dat in de regio Noord-Limburg, waar hij pleit voor meer tijd te krijgen om patiënten écht als mensen te kunnen benaderen en behandelen. Vanaf dit jaar mag elke huisarts meer tijd inzetten voor de patiënt. ‘Maar,’ zei Hans-Peter, ‘je moet dan wel een mindshift maken. Niet meer kijken van welke klachten je af wil, maar: waar wil je als patiënt en vooral als mens naartoe?’

Ook lef hebben: uitspreken waar het fout gaat in het proces. Pas daarna kunnen we samen de tijd nemen om aan een nieuw ideaalbeeld te bouwen. Die tijd nemen vraagt om vertrouwen, want gemiddeld duurt het minstens 9 jaar om een trendbreuk in cultuurverandering aan te brengen.
Met iPH komen we op stoom en zijn we toe aan het zetten van de volgende stappen. Daarin gaat Positieve Gezondheid ook over ‘zelf doen’; eigen initiatieven doorzetten. ‘Wij zijn ook maar ergens begonnen,’ benadrukte Machteld. ‘Dus ik draag jullie graag op om ervoor te gaan. Heb lef! Samen kan het.’

De Kennisagenda overhandigd

Na twee kennisgerichte workshoprondes was het tijd voor de overhandiging van de Kennisagenda Positieve Gezondheid, die iPH het afgelopen jaar heeft ontwikkeld met inbreng van vele betrokkenen: inwoners, (zorg)professionals, onderzoekers, beleidsmakers en verzekeraars. Met de kennisagenda stimuleren en initiëren we relevant wetenschappelijk onderzoek voor een betere onderbouwing en hogere kwaliteit van het werken met en vanuit Positieve Gezondheid.

Vanuit iPH overhandigde Miriam de Kleijn de illustratie van de 7 thema’s in de Kennisagenda Positieve Gezondheid aan Mariëlle Snijders van ZonMw. Dat is spannend, want het is een jarenlang proces van onderzoek en bouwen geweest. ‘Positieve Gezondheid gaat over alles! Hoe maak je dat vervolgens concreet in de vraagstelling? Dat hebben we nu gedaan met 7 thema’s en 71 kennisvragen.’ Mariëlle sprak haar waardering uit. ‘Mijn complimenten voor de brede opzet, waarin stevig is ingezet op het draagvlak van de stakeholders. Het momentum is hier. Wij hebben behoorlijk wat opdrachten liggen waarin we de principes van iPH kunnen gebruiken. Daar zullen we de Kennisagenda PG zeker aan toevoegen en bij inzetten.’ Lees meer over de overhandiging.
De overhandiging van de Kennisagenda

Nieuwe digitale omgeving met trusted partners

Ook vierden we de nieuwe digitale omgeving Positieve Gezondheid: data en kennisdeling zijn immers net zo belangrijk voor het collectieve gedachtengoed. Met het netwerk van Trusted ICT-Partners bundelen we vanaf 2023 de krachten voor de inzet van Mijn Positieve Gezondheid. Tijdens het iPH-congres op 2 november 2023 vierden de eerste groep trusted partners Quli, Headease, HINQ, Johan.nl, ivido, AdSysCo, miles ahead, Smart Health en mediquest de samenwerkingsovereenkomst. Het vertrouwd partnernetwerk zet zich met iPH in om een digitale infrastructuur toegankelijk te maken op basis van Positieve Gezondheid. Met vertrouwen werken we hier veilig en met plezier de komende jaren samen aan verder! Lees meer over de trusted partners.

Directeur Karen van Ruiten en de eerste groep trusted partners vieren de ICT samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie?

Het hele programma van het iPH-congres, inclusief alle sprekers, vind je hier terug.

iPH congres 2023 in beeld