Thema 2: De mens

Het werken met Positieve Gezondheid start vanuit de persoon zelf. Hoe ervaart iemand de eigen gezondheid? Wat is belangrijk voor die persoon en wat heeft diegene nodig om de regie te kunnen voeren? De vragenlijst van Positieve Gezondheid met het bijbehorende spinnenweb en ‘het andere gesprek’ worden ingezet om in gesprek te gaan over de vraag hoe iemand zich voelt (overzicht), of iemand een wens heeft voor verandering (inzicht) en wat er eventueel nodig is om deze verandering te bereiken (uitzicht). Kennisvragen hierbij zijn hoe Positieve Gezondheid de eigen regie stimuleert, wat de impact is op de ervaren gezondheid en in hoeverre het bijdraagt aan inclusiviteit.