• Onderzoek
  • 26 november 2022

Aanbevelingen van onderzoekers voor valideren van Positieve Gezondheid

Aanbevelingen van onderzoekers voor valideren van Positieve Gezondheid

Steeds meer instellingen passen Positieve Gezondheid toe. Een breed en dynamisch concept van gezondheid ‘de mogelijkheid je aan te passen en eigen regie te voeren’. Wat is de impact van werken met dit concept? Dat kan enkel worden gemeten met een gevalideerd meetinstrument, dat nog wordt ontwikkeld. Om deze hiaat te overbruggen werden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis aanbevelingen voor onderzoekers opgesteld. Die aanbevelingen zijn in een onderzoek gepubliceerd. Idealiter wordt het mixed-methods-onderzoeksontwerp ingezet, met als uitkomstmaten aspecten van ervaren gezondheid in brede zin en persoonsgerichte zorg.