Voor de hbo-opleiding Sociaal Werk bestond er nog geen goed boek over gezondheid. Een uitgelezen kans om er dan maar zelf een te maken, met Positieve Gezondheid als kader. Samen werken aan gezondheid is geschreven door Avans-docenten Dienie van Wijngaarden (psycholoog) en Joost van Iersel (onderzoeker).

Sociaal werkers komen vaak mensen tegen die ziek zijn, en dat hun leven lang blijven. Zij helpen deze mensen een manier te vinden om daarmee om te gaan. Positieve Gezondheid is bij uitstek een model waarmee zij uit de voeten kunnen. Dat gaat immers niet over hoe je mensen in medisch opzicht gezond krijgt. Daar kunnen sociaal werkers namelijk niks mee, zo stelt Van Wijngaarden. Maar Positieve Gezondheid, dat past als een goed zittend jasje. De auteurs besloten dan ook Positieve Gezondheid als kader te gebruiken.

Meer houvast

Met het boek willen zij studenten en professionals in het sociale domein houvast bieden om gezondheidsproblematiek te herkennen. Om mensen te begeleiden. Om problematiek vakkundig te bespreken met andere collega’s uit de zorg. En om tot een goede verwijzing te komen. Van Wijngaarden: ‘We hebben in het boek over gezondheid bewust verbinding gelegd tussen medische en psychosociale basiskennis. De zes dimensies van Positieve Gezondheid helpen die goed bij elkaar te houden. Ze helpen bovendien om alle mogelijk onderwerpen aan de orde te laten komen die voor mensen belangrijk zijn.’

Overlap zorg en welzijn

Van Wijngaarden hoopt dat het boek goed zicht geeft op hoe de gezondheidszorg in Nederland in elkaar steekt. En ook hoe je daarin met elkaar kunt samenwerken, juist omdat er in de zorg van vandaag een overlap zit in de werkterreinen van zorg en welzijn. ‘Ik hoop dat lezers met Positieve Gezondheid verbinding zien tussen alle aspecten van gezondheid. Nog te vaak zien we alleen dat waar onze eigen bril op gericht is. We hopen dat het boek uitnodigt om breder te kijken. Om uitstapjes te maken naar andere disciplines in de zorg. En om het met elkaar te hebben over de héle mens.’

Meer lezen?

Samen werken aan gezondheid. Psychosociale en medische basiskennis voor de sociaal werker.

Auteurs: Joost van Iersel en Dienie van Wijngaarden-De Bodt. Uitgever: Coutinho