• Praktijk
  • 28 oktober 2020

Dak- en thuislozen door Positieve Gezondheid in gesprek over eenzaamheid

Dak- en thuislozen door Positieve Gezondheid in gesprek over eenzaamheid

De organisatie HVO Querido helpt dak- en thuislozen door hen van een woning te voorzien. “Alleen een huis maakt ze beter”, aldus een straatarts. Met een dak boven hun hoofd, komen er echter andere aandachtspunten in beeld, zoals eenzaamheid. HVO Querido ontdekte Positieve Gezondheid en neemt nu deel in een EU-project, waardoor het gedachtegoed in meerdere landen wordt ingezet voor begeleiding van dak- en thuislozen. 

 

Problemen oplossen 

Tessa Hamers is projectcoördinator bij HVO Querido. De organisatie werkt al langere tijd volgens het Housing First Model, maar zijn inmiddels ook gestart met Positieve Gezondheid. “Via de GGD Amsterdam kwamen we bij HVO Querido in contact met het gedachtegoed. Ik ben er erg enthousiast over. Vanuit ons werk, waarin wij dak- en thuislozen begeleiden, wordt er al gauw gekeken naar problemen die opgelost moeten worden. Dat is een negatieve aanvliegroute, die we nu ombuigen naar een meer positieve benadering.”  

 

Andere onderwerpen aansnijden 

Volgens Tessa levert Positieve Gezondheid veel moois op: “Wij benaderen onze cliënten anders. Dat er bijvoorbeeld veel eenzaamheidsgevoelens spelen bij onze doelgroep, komt in ons welzijnswerk vaak niet aan het licht. De focus ligt vooral op het zorgen voor onderdak, het oplossen van financiële hulpvraagstukken en het begeleiden van mensen. Met het spinnenweb van Positieve Gezondheid kunnen wij een ander gesprek voeren. Wat vind je zelf belangrijk? Waar wil je aan werken? Bovendien bieden de zes dimensies gelegenheid om andere onderwerpen aan te snijden, waar men uit zichzelf doorgaans niet over begint. Dat je je familie mist, bijvoorbeeld, dat maakt men minder gauw kenbaar als je het onderwerp niet aansnijdt.” 

 

Positieve Gezondheid in de EU 

HVO Querido is een voorloper in het werken met het Housing First model, een initiatief om mensen met (psycho)sociale en maatschappelijke uitdagingen in eerste instantie van een veilige leefomgeving te voorzien. HVO ziet het als een primair mensenrecht om een dak boven het hoofd te hebben, waarna er gewerkt kan worden aan andere hulpvraagstukken. Met hun succesvolle benadering heeft de organisatie inmiddels een netwerk in Europa gerealiseerd. In een EU-traject genaamd Restoring Dreams to Tackle Loneliness met vergelijkbare organisaties, hebben zij het spinnenweb van Positieve Gezondheid geïntroduceerd om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Het spinnenweb wordt op proef ingezet in België, Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Hongarije en Macedonië. “We merken dat we in Nederland vooruitstrevend zijn met onze benadering richting onze cliënten. In andere landen is die benaderingswijze lang niet zo vanzelfsprekend. We zijn dan ook erg benieuwd wat het gebruik van het spinnenweb op termijn zal gaan opleveren.”