• Onderwijs
  • 20 december 2021

Derde Magazine: Een leven lang leren met Positieve Gezondheid

Derde Magazine: Een leven lang leren met Positieve Gezondheid

Een leven lang leren, het klinkt zo makkelijk. Maar het ís niet makkelijk. Wij mensen zijn gewoontedieren en houden het liefst alles bij het oude. Zelfs als je weet dat je situatie of je gedrag je niet verder helpt, is het lastig om te zien welke stappen je kan zetten om toch een verandering te maken.

IPH heeft dit afgelopen jaren op grotere schaal – op macroniveau – ontdekt: we weten dat ons zorgstelsel in feite een ziektestelsel is en dat we het meest kunnen leren en stappen kunnen zetten in het verbeteren van onze gezondheid in andere domeinen dan in de gezondheidszorg zelf. Gezondheid is immers geen zorg. Zo hebben we geleerd dat het loont om kinderen al vroeg te laten ontdekken wat gezondheid voor hen is. En dat bij hen de grootste verandering voor ons toekomstige gezondheidsstelsel start. Als zij regie kunnen pakken op hun gezondheid, veerkracht kunnen tonen bij moeilijke omstandigheden maken we een grote stap in een stelsel waar artsen, verpleegkundigen en andere professionals naast je staan en samen met jou kijken wat ertoe doet in jouw situatie. Ook als je ziek bent.

In dit 3e themanummer van iPH nemen we u mee hoe we dit inzicht met vele partijen in Nederland verder brengen. Startend bij het kind en lerend tot en met de meest effectieve interventies diep in de zorg.