• Praktijk
  • 27 mei 2020

Dit ziet Vilans als de 3 grootste uitdagingen voor langdurige zorg in relatie tot Positieve Gezondheid

Dit ziet Vilans als de 3 grootste uitdagingen voor langdurige zorg in relatie tot Positieve Gezondheid

Vijf jaar geleden startte Vilans de samenwerking met iPH om Positieve Gezondheid te implementeren in langdurige zorg Dit partnership is 1 maart verlengd. Wat ziet Vilans als de 3 grootste uitdagingen voor langdurige zorg in relatie tot Positieve Gezondheid de komende tijd?

Femke de Wit is programmaleider van het team Positieve Gezondheid bij Vilans. Ze is al ruim vijf jaar betrokken bij de implementatie van Positieve Gezondheid in zorgorganisaties: “Vorig jaar is er een partnerovereenkomst getekend met iPH, waardoor er een stevigere verbinding tussen het veranderkundige aspect en de trainingen is ontstaan. Nu verstevigen we nogmaals de relatie met iPH en doen we naast implementatie ook meer op het gebied van onderzoek en kennis.”

Vilans team Positieve Gezondheid

Het team Positieve Gezondheid biedt het hoofd aan de uitdagingen met betrekking tot Positieve Gezondheid die de langdurige zorg met zich meebrengt.De Wit: “Het team bestaat uit medewerkers met een enorme diversiteit in ervaringen en specialismen. Voor het thema Positieve Gezondheid zijn die verschillende invalshoeken van groot belang. Wij denken in netwerken en willen zo veel mogelijk initiatieven verbinden en kennis bundelen. Zowel intern als extern, want ook binnen Vilans zijn veel mooie initiatieven gaande, waarover we elkaar graag op de hoogte houden.We zien dat er veel behoefte is aan goed praktische onderbouwde kennis. Die moet op maat zijn, digitaal beschikbaar en een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Het met elkaar inrichten van die ‘loop’ is nog een uitdaging.”

Over de doelstelling van het team op lange termijn zegt De Wit: “Dat organisaties en mensen steeds beter zicht hebben op wat er nodig is om Positieve Gezondheid duurzaam te implementeren. Dat we kennis blijven delen en leren van elkaar. En dat kennis toegankelijk is, wanneer nieuwe uitdagingen ontstaan.”

 

Het team ziet drie grote uitdagingen op het vlak van langdurige zorg in relatie tot Positieve Gezondheid.

1. De gezondheid, belastbaarheid en werkgeluk van medewerkers

“In alle organisaties zien we personeelstekorten. Er is tijdsdruk en de complexiteit van zorg neemt toe. Het coronavirus heeft eveneens uitdagingen met zich meegebracht. Hoe kun je medewerkers in de zorg blijven boeien en binden? Vilans ziet werkgeluk als een belangrijke kernwaarde. We hebben dit toegevoegd aan het werken met Positieve Gezondheid. Er wordt veel van zorgmedewerkers gevraagd. Wij vinden het belangrijk dat mensen naar hun competenties betekenisvol werk kunnen leveren. Wij proberen daar als Vilans door middel van Positieve Gezondheid vorm aan te geven.
Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen die invloed kunnen hebben op het werkgeluk: de werkdruk neemt toe en men werkt in een risicovolle omgeving. Wij zien een uitdaging voor de gezondheid en belastbaarheid van medewerkers. Niet alleen in relatie tot corona, maar in de breedte.

2. Persoonsgerichte manier van kwaliteit en veiligheid borgen in een (post-) corona tijdperk

“In de zorg en vooral in de afgelopen periode zien we druk op keuzevrijheid. Er wordt, zelfs nog meer in het tijdperk van corona, veel voor mensen beslist. Dat gaat ten koste van de eigen regie. Er ontstaat dan spanning tussen het individueel en het collectief belang. In de praktijk leidt dat tot lastige ethische dilemma’s. De regeringsmaatregel die bezoek voor verpleeghuizen heeft verboden, heeft de mogelijkheid om eigen regie en eigen beslissingen over kwaliteit van leven uit handen genomen. Zulke dilemma’s zijn ingewikkeld voor zorgbestuurders en medewerkers. Positieve Gezondheid biedt reflectie voor het individu. Het stelt de vraag centraal wat voor jou belangrijk is, wat je zou willen veranderen. Dat is in het geval van beperkende maatregelen die voor iedereen gelden, waarin de focus plotseling ligt op het medische aspect, een uitdaging.”

3. Positieve Gezondheid in alle domeinen centraal

“Het zorgveld verandert. We gaan allemaal steeds meer domeinoverstijgend werken. Zoals een ouderenorganisatie in Brabant. Zij gaan aan de slag met Positieve Gezondheid en nemen de huisartsen en POH’ers in de regio hier direct in mee.
Er zijn talloze dilemma’s waar de zorg nu mee te maken heeft en in de toekomst mee te maken krijgt. Een oplossingsrichting is om de cliënt als uitgangspunt te nemen. Dat moet in alle domeinen en zelfs buiten de zorgdomeinen zo zijn. Daarvoor moet je Positieve Gezondheid werkbaar maken en onderling de verbinding met elkaar zoeken.