• Onderwijs
  • 1 februari 2024

DOEboek Positieve Gezondheid maakt van studenten ROC van Twente regisseurs van eigen leven

DOEboek positieve gezondheid

DOEboek Positieve Gezondheid maakt van studenten ROC van Twente regisseurs van eigen leven

Lysbeth de Vries is docent Sport en Bewegen in de richting van leefstijlcoaching op ROC van Twente. De school biedt al enkele jaren het keuzedeel Positieve Gezondheid aan. Met de publicatie van een DOEboek Positieve Gezondheid worden studenten nu gestimuleerd regisseur van hun eigen leven te worden.

Koplopertafel Onderwijs
Al in 2018 was Lysbeth de Vries betrokken bij de Koplopertafel Onderwijs. Een initiatief vanuit iPH, waarbij verschillende onderwijsinstellingen onderzochten hoe Positieve Gezondheid beter in het onderwijs kon worden verweven. ‘Op dat moment waren het hbo en de universiteit al betrokken, maar was het mbo nog niet vertegenwoordigd. Ik vind het belangrijk om verder te kijken naar wat er in het onderwijs gebeurt en hoe je daarin van elkaar kunt leren. Positieve Gezondheid vond ik een interessante invalshoek. In onze opleiding doceren we zaken als gedragsverandering, gesprekstechnieken en coaching. Daar hangt Positieve Gezondheid wel mee samen. Maar ik vroeg mij toen ook af hoe je dat voor onze studenten praktisch kon maken.’

Twee werelden bij elkaar
Afgelopen januari heeft Lysbeth daarom het DOEboek Positieve Gezondheid afgerond. Een boek dat in samenspraak met leerlingen van ROC van Twente tot stand kwam. ‘Ik zag mijn zoontje van zes in een Sinterklaas doe-boek werken. Een leuke en interactieve vorm, waarbij je bezig bent met pen en papier. En toen dacht ik: kunnen we de toch wat zware vraagstukken van Positieve Gezondheid, bijvoorbeeld over zingeving, combineren met iets luchtigs? Kunnen we die werelden bij elkaar brengen?’

DOEboek PG

Regisseur
Haar management was enthousiast over haar voorstel om een DOEboek te maken. Bovendien werd de noodzaak gevoeld om de eigen regie van studenten te stimuleren. ‘Door de corona-lockdowns zien we dat studenten ander gedrag laten zien. Het algemene beeld onder docenten is dat studenten wat passiever zijn, ze hangen wat meer achterover. Hierdoor nemen ze minder regie en schuiven de oplossing vaak naar de ander. Positieve Gezondheid kan helpen om de eigen regie weer te stimuleren. Daarbij gebruiken we het gedachtegoed niet alleen in de beroepsopleiding, maar ook om studenten op te leiden tot veerkrachtig persoon. Dat past in de strategische visie van ROC van Twente, waarbij we studenten weer regisseur van hun eigen leven willen maken.

Papieren versie
‘Vaak nodigen we studenten uit het spinnenweb in te vullen, maar de stappen erna blijven lastig. Met het DOEboek krijgen studenten  inzicht in hun eigen gezondheid. Ze vullen de papieren versie met pen in. Dat is een bewuste keuze. We geloven in de kracht van schrijven, omdat er dan wezenlijks iets anders in je hersenen gebeurt. Schrijven draagt bij aan het betekenis geven aan wat een student leest. Ook kunnen we schermtijd verminderen en studenten zijn bewust bezig met hun Positieve Gezondheid. Vervolgens kunnen studenten actie ondernemen door kleine stapjes te zetten. Er liggen gedragsveranderingsmodellen aan het boek ten grondslag en ook het reflecteren op eigen gedrag is een belangrijk onderdeel. Dit sluit goed aan bij Vitaal Burgerschap, wat binnen het onderwijs een belangrijk onderdeel is. Verder zit het boek vol praktische oefeningen.’

Docentenhandleiding
Het DOEboek kent een oplage van 2000 stuks en wordt aan alle eerstejaars studenten binnen het onderwijscollege Onderwijs, Sport & Welzijn uitgereikt. Daarnaast is er een docentenhandleiding ontwikkeld, waardoor docenten inzicht krijgen in hoe ze het DOEboek kunnen integreren in het onderwijs. Lysbeth zou het boek graag breder beschikbaar willen stellen. ‘Mijn droom is om dit verder te brengen naar andere onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld het basisonderwijs en HBO en VO-scholen. De stappen die we jongeren leren in dit boek, daar kunnen ze levenslang iets mee.’

Volg de reis van Lysbeth ook via Instagram.