• Praktijk
  • 21 september 2020

Ebook: aandacht voor Positieve Gezondheid in sociaal werk

Ebook: aandacht voor Positieve Gezondheid in sociaal werk

Steeds meer sociaalwerkorganisaties gaan aan de slag met Positieve Gezondheid. Dit betekent vanuit een andere invalshoek kijken naar je medewerkers. Het accent ligt op veerkracht en op wat het leven voor hen betekenisvol maakt. Onlangs verscheen het eBook Aandacht voor Positieve Gezondheid in Sociaal Werk van Sociaal Werk Werkt! van FCB (een arbeidsmarktfonds).

Op de werkvloer kan het concept Positieve Gezondheid bijdragen aan het werkplezier en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het gaat om een visie op gezondheid, waarin je uitgaat van wat mensen wél kunnen en belangrijk vinden. Dat zorgt voor een andere insteek van het gesprek dat gelijkwaardiger is en meer kijkt naar de kwaliteiten en sterke kanten van de medewerker.

Door het gesprek niet te voeren over wat beter moet en wat er niet gehaald is, draagt het zogenaamde ‘andere’ gesprek bij aan het floreren van de medewerkers en het besef dat de organisatie ook aandacht heeft voor hun gezondheid. Met het eBook kunnen geïnteresseerden met een kort stappenplan zelf aan de slag met Positieve Gezondheid in de organisatie.