• Praktijk
  • 15 juni 2021

GGD Hollands Noorden verankert Positieve Gezondheid in de regio

GGD Hollands Noorden verankert Positieve Gezondheid in de regio

Onlangs ondertekenden Edward John Paulina, Directeur Publieke Gezondheid GGD Hollands Noorden (GGD HN), en Angelique Schuitemaker, directeur Institute for Positive Health (iPH) officieel het netwerkpartnerschap. Het belangrijkste doel van deze partnerschap is om Positieve Gezondheid verder te verankeren in de regio.

 

Positieve Gezondheid geborgd in beleid

Met het programma Focuslijnen werkt GGD HN aan de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor 17 gemeenten en het versterken van de publieke gezondheidszorg samen met andere organisaties in de regio Noord-Holland-Noord. Vier thema’s uit de landelijke nota Gezondheidsbeleid zijn vertaald in overeenkomstige focuslijnen: Gezond opgroeien, Meedoen naar vermogen, Gezonde leefomgeving en Gezond ouder worden. Positieve Gezondheid is hier de rode draad. IPH neemt hierbij de rol aan van sparringpartner en versterkt GGD HN met kennis.

 

Noordkop Gezond voor Elkaar

Daarnaast is GGD HN is één van de initiatiefnemers van het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar. Hiermee is beloofd om Positieve Gezondheid in samenwerking met andere (zorg)organisaties verder te verankeren in de eigen  organisatie en in de regio.

Er worden verschillende activiteiten uitgevoerd om Positieve Gezondheid in de eigen organisatie te borgen. Een interne werkgroep is ingesteld en komt bij elkaar om Positieve Gezondheid te vertalen naar de werkpraktijk. Medewerkers worden geïnspireerd door informatie over Positieve Gezondheid te verspreiden in de organisatie, zoals via intranet en door het organiseren van een interactieve summerschool. Twee medewerkers zijn opgeleid voor het geven van de Basismodule Positieve Gezondheid. In 2021 zal Positieve Gezondheid breed onder de aandacht van de jeugdgezondheidszorg gebracht worden en krijgen medewerkers de kans de basismodule te volgen.

Meer weten over de aanpak en welke eerste stappen gezet gaan worden? Bekijk dan het hele interview met Edward John Paulina en Angelique Schuitemaker.