Handreiking Vilans: Puzzelen in de polder

Er bestaan veel overeenkomsten tussen hoe we kijken naar, de werkwijzen en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid, Samen beslissen en Proactieve zorgplanning. Maar bij welke situatie past welk hulpmiddel nu het beste? De handreiking Puzzelen in de polder van Vilans helpt bij het maken van keuzes.

In de handreiking staat welke werkwijzen en hulpmiddelen je op verschillende momenten in een mensenleven kunt gebruiken. Bij alle werkwijzen wordt er gekeken naar wat er belangrijk is voor de persoon die zorg of ondersteuning nodig heeft. Er wordt in de handreiking gebruikt gemaakt van een levensloop van twee verzonnen personen: Mia en Max. De voorbeelden van Mia en Max laten zien hoe werkwijzen en hulpmiddelen elkaar kunnen versterken.

Inspiratie voor zorgprofessionals

De handreiking inspireert en helpt zorgprofessionals, kwaliteitsmedewerkers en beslissers in de langdurige zorg. Het ondersteunt je bij het maken van keuzes én het onderbouwen van deze keuzes.