• Beleid
  • 27 november 2018

Helft van alle gemeenten wil werken met Positieve Gezondheid

50% van alle gemeenten noemt Positieve Gezondheid in hun gezondheidsnota. En dat aantal zal mogelijk nog stijgen de komende tijd. Dat blijkt uit een recente inventarisatie door iresearch. Het bureau bekeek alle actuele gezondheidsnota’s die online beschikbaar zijn.

PER GEMEENTE

Van de Nederlandse gemeenten benoemt 51% Positieve Gezondheid in de actuele gezondheidsnota. Twee vijfde van alle gemeenten (39%) benoemt het concept niet, terwijl een op de tien gemeenten (10%) geen actuele gezondheidsnota online of publiek beschikbaar heeft. In de nota’s die lopen vanaf 2018, is Positieve Gezondheid bij 87% opgenomen.

PER PROVINCIE

Kijkend per provincie, dan ziet ireseach dat in de provincies Limburg (79%) en Zeeland Positieve Gezondheid (77%) het vaakst is opgenomen in de gezondheidsnota. In Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland gebeurde dat het minst vaak: 33%.

PER GGD-REGIO

Iresearch heeft ook gekeken naar de stand van zaken per GGD-regio. In Zuid-Holland-Zuid, Kennemerland en Zuid-Limburg is Positieve Gezondheid opgenomen in 100% van de nota’s. Ook GGD Noord- en Oost-Gelderland en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden scoren hoog. Respectievelijk 86% en 93%. In de regio van GGD Hollands Noorden wordt Positieve Gezondheid het minst vaak genoemd (6%).

MEER BEWUSTZIJN

Dat Positieve Gezondheid in de gezondheidsnota’s genoemd wordt, garandeert nog niet dat de gemeenten het concept al in de praktijk uitwerken. Maar het vertelt wel dat zij zich meer bewust zijn dat er anders moet worden nagedacht over gezondheid.

Bekijk de resultaten en de interactieve kaarten op www.iresearch.nl/positieve-gezondheid.