• Onderzoek
  • 2 februari 2016

Heroverweeg uw opvatting van het begrip gezondheid – Positieve gezondheid in zes dimensies.

spinnenweb positieve gezondheid

Er is een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip gezondheid, waarin functioneren, veerkracht en zelfregie centraal staan. Het draagvlak voor dit concept werd getoetst onder groepen van belanghebbenden binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Aan hen werd gevraagd wat zij als indicatoren van gezondheid beschouwden. De groepen van belanghebbenden vertoonden grote verschillen in de interpretatie van het begrip ‘gezondheid’. Patiënten zien gezondheid breed, veel breder dan artsen en beleidsmakers. deze brede interpretatie met zes dimensies wordt nu positieve gezondheid genoemd. In dit artikel beschrijven Machteld Huber, Inge Boers en Marja van Vliet enkele perspectieven voor een mogelijke ontwikkeling van ‘positieve gezondheid’ naar de toekomst.

Bronvermelding

Huber M, van Vliet M, Boers I, Heroverweeg uw opvatting van het begrip gezondheid. Ned Tijdschr Geneesk. 2016;160:A7720.