Hoe meet je de meerwaarde van Positieve Gezondheid?

Als je met Positieve Gezondheid werkt, wil je kunnen vertellen wat dat oplevert. Aan je bestuurder bijvoorbeeld of aan de verzekeraar. Maar hoe meet je de effecten van Positieve Gezondheid? Een vraag voor Marja van Vliet, manager onderzoek bij iPH.

De noodzaak

‘Tot nu toe wordt in de praktijk vooral verteld over de effecten van Positieve Gezondheid aan de hand van persoonlijke verhalen. Wat gaat er bijvoorbeeld anders sinds het invullen van het spinnenweb? Maar voor een brede implementatie is er meer nodig. Bestuurders en beleidsmakers willen weten wat de opbrengsten zijn van Positieve Gezondheid. Op basis daarvan beslissen ze of ze hun beleid daarop aanscherpen. Ook is het voor de ontwikkeling van het gedachtegoed nodig te weten wat werkt.’

De uitdaging

‘Het mooiste zou zijn als gestandaardiseerde methoden de opbrengsten zichtbaar maken. En dan niet zozeer gericht op de afname van ziekte en klachten, maar op de verbetering van Positieve Gezondheid. Maar ook dan blijft de vraag: doen gestandaardiseerde maten voldoende recht aan wat er feitelijk voor de persoon verandert dankzij Positieve Gezondheid? Het risico is namelijk dat je hiermee een verbetering denkt te meten. Terwijl het nog maar de vraag is of de patiënt ook een verbetering ervaart. Stel dat je bijvoorbeeld de vooruitgang in de diabeteszorg wilt meten. Vanuit een ziektegerichte benadering kun je dat aflezen aan de bloedwaardes. Maar hebben je inspanningen ook bijgedragen aan het doel van de patiënt? Misschien wilde hij juist minder pijn hebben aan zijn voeten. Of meer onder de mensen komen.’

4 pijlers om te meten

Er zijn volgens Van Vliet al best goede mogelijkheden om Positieve Gezondheid te meten. De onderzoeksmethodiek Quadruple Aim biedt goede uitgangspunten. Op deze pijlers kun je meten:

 1. De ervaren gezondheid van jouw doelgroep
  Wat gaat er volgens je patiënt goed of minder goed op de verschillende dimensie van Positieve Gezondheid?
 1. De ervaren kwaliteit van zorg
  Voelt de patiënt zich bijvoorbeeld begrepen, was er voldoende tijd voor het gesprek, zou hij deze hulpverlener aanbevelen?
 1. De kosten
  Neemt het medicatiegebruik bijvoorbeeld af, loopt het aantal doorverwijzingen naar het ziekenhuis terug?
 1. Het welbevinden van de professional
  Haal je als huisarts bijvoorbeeld voldoening uit je werk, krijg je genoeg tijd om je werk goed te doen?


Belangrijke tips

Let bij het meten op de volgende zaken:

 1. Wat en hoe je gaat meten, is afhankelijk van wat je wilt weten en de setting. Meten is altijd maatwerk.
 2. Maak waar mogelijk gebruik van gelijke uitkomstmaten zodat je de uitkomsten onderling kunt vergelijken.
 3. Bij Positieve Gezondheid staan de wensen van het individu centraal. Dus probeer de onderzoeksfocus te richten op datgene wat voor de persoon van waarde is.
 4. Bouw verder op wat er al is aan onderzoek naar Positieve Gezondheid. Leer van elkaar. Bijvoorbeeld binnen je organisatie of regionale samenwerkingsverbanden. 


Oproep

iPH wil graag weten welke onderzoeken en onderzoeksmethodieken rond Positieve Gezondheid worden ingezet. Met die informatie kunnen we het onderzoek naar Positieve Gezondheid verder brengen. Stuur je initiatieven of suggesties naar onderzoek@iph.nl.

 

Volg de berichtgeving

iPH gaat in 2020 samen met partners een toolbox ontwikkelen met diverse instrumenten om Positieve Gezondheid te meten. Dus hou de berichtgeving in de gaten.