• Beleid
  • 16 juli 2020

“In veel van onze initiatieven in Den Haag nemen wij Positieve Gezondheid als uitgangspunt”

Bij het opstellen van de nota Gezondheidsbeleid waren gemeenten en GGD’s nauw betrokken. Onder andere de gemeente Den Haag, waar in de afgelopen jaren al veelvuldig met Positieve Gezondheid is gewerkt. Welke uitdagingen ziet Den Haag voor het gezondheidsbeleid van de toekomst en hoe gaan zij zelf te werk met Positieve Gezondheid?

 

Handelingsopties

Andrea Toeter is senior beleidsmedewerker in de gemeente Den Haag. Zij is verheugd dat zij samen met Utrecht en twee kleine gemeenten kon bijdragen aan de gezondheisnota. “De landelijke nota geeft richting aan de lokale nota. Voor een stad als Den Haag is het belangrijk te weten waar het beleid aan op te hangen is. Door de landelijke beleidsnota ontstaan er op lokaal niveau handelingsopties. De interactie met gemeenten en GGD’s die heeft plaatsgevonden bij het opstellen van de landelijke nota, is van groot belang.”

 

Alles is gezondheid

In de gemeente Den Haag is het werken met Positieve Gezondheid al zo’n vijf jaar vervlochten in de werkwijze van volksgezondheid. “Wij willen dat ons beleid bijdraagt aan het goed functioneren van onze inwoners. Niet gericht op ziekte en zorg, maar op gezondheid en gedrag. We houden ons als gemeenten bezig met verschillende thema’s als jeugd, WMO, sport en bewegen en een gezonde leefomgeving. Al deze thema’s hebben betrekking op onze gezondheid. Het uitgangspunt is het bevorderen van gezond leven in alle levensfasen. We willen alle inwoners gelijke kansen bieden en houden rekening met persoonlijke omstandigheden en vaardigheden. Gezondheid bestaat uit veel verschillende aspecten, daarom sluiten we aan bij wat mensen zelf belangrijk vinden. We gaan uit van wat mensen wel kunnen en zetten in op een gezonde basis voor de verdere ontwikkeling van de gezondheid.”

 

Praktisch instrument en visie

De brede blik op gezondheid en de inzet van Positieve Gezondheid als methodiek komt tot uiting in verschillende initiatieven in de gemeente. Zoals bij het regionale netwerk Gezond Gelukkig Den Haag. Andrea: “Hier zitten zorg- en welzijnspartijen, zorgverzekeraars en de gemeente om tafel om de gezondheid van de inwoners van Den Haag verbeteren en gezondheidsachterstanden terug te dringen. Positieve Gezondheid helpt daarbij om te inspireren en te verbinden over de verschillende domeinen heen. Het spinnenweb met de verschillende dimensies van gezondheid wordt ervaren als een praktisch instrument. De Positieve Gezondheid wordt ingezet om samen met één en dezelfde visie naar deze brede gezondheidsopgave te kijken.”

 

Uitdagingen

Andrea ziet de brede blik op gezondheid zich steeds meer toegepast worden op zowel landelijk als lokaal niveau: “ In veel van onze initiatieven in Den Haag nemen wij Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Zo zien we bij  preventie van depressie veel mensen met somberheids- en eenzaamheidsklachten die niet alleen werken aan het verminderen van hun klachten maar ook focussen op het verbeteren van het mentale welbevinden. Naast het voorkomen van somberheid blijken zij ook behoefte te hebben aan interventies gericht op zingeving, vrienden maken, ontspanning om weer te leren te genieten van het leven.”

 

Helicopterview

Welke uitdagingen ziet Andrea voor Positieve Gezondheid op beleidsmatig niveau? “Wij zoeken de verbinding met verschillende domeinen en hebben ze ook echt nodig. Als gemeente hebben wij vanuit volksgezondheid de opdracht om als een soort helicopter boven het veld te hangen. Wat is er dan beschikbaar voor mensen met gezondheidsproblemen in de stad? En sluit dit ook aan bij wat zij nodig hebben? We proberen deze behoeften en wensen aan de verschillende initiatieven in de stad te verbinden. Dat is een uitdaging voor ons volksgezondheidsbeleid. Positieve Gezondheid is hierin een verbindend instrument om integraal te kijken en te werken. We moeten breed blijven kijken en ons continu bezighouden met de vraag: Hoe helpen we Hagenaars om zo goed mogelijk te functioneren? Daarvoor biedt Positieve Gezondheid een mooi perspectief.”

 

 

Staatssecretaris Paul Blokhuis over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024: “Met Positieve Gezondheid kunnen we vraagstukken in onze samenleving in een ander licht bekijken”

Magazine Positieve Gezondheid