• Praktijk
  • 29 oktober 2018

Indekerngezond: eerste wijkproject Positieve Gezondheid van start

In Utrecht start het eerste wijkproject in ons land dat volledig uitgaat van Positieve Gezondheid. Het daagt wijkbewoners uit om meer in de kern gezond te leven. En om daarvoor zelf het initiatief te nemen. Hoe kwam Indekerngezond tot stand en hoe organiseer je zoiets?

Toen Janine van der Duin, werkzaam bij ggz-organisatie Lister, zelf forse tegenwind in het leven kreeg, kwam het gedachtegoed van Machteld Huber op haar pad. ‘Ik heb toen ervaren wat de kracht is van Positieve Gezondheid en hoeveel levenswijsheid dat kan brengen. Dat gun ik anderen ook.’ Nu is ze een van de trekkers van Indekerngezond. ‘De gemeente Utrecht wilde in Leidsche Rijn een maatschappelijke ruimte inrichten. Ze zocht een partij om daar invulling aan te geven. Dat is Lister geworden. Die zag daarin een mooie kans om Positieve Gezondheid verder vorm en inhoud te geven.’

Voor en door de buurt

Lister is dan wel initiatiefnemer, maar het wijkproject is vooral bedoeld vóór en dóór de buurt. ‘Het is een ontmoetingsplek waar mensen kunnen binnenlopen om zelf iets op te zetten rond Positieve Gezondheid. Of om iets te halen wat hen verder brengt in hun levenssituatie. Alle initiatieven die daar ontstaan hebben één ding gemeenschappelijk. Ze stimuleren burgers om zelf aan het roer te staan van een zinvol en betekenisvol leven. Uitgangspunt is dat ze uitgaan van wat mensen wel kunnen – in plaats van in te haken op wat ze niet lukt.

Workshops opzetten en volgen

Bewoners kunnen bij Indekerngezond onder meer allerlei workshops initiëren en volgen. Bijvoorbeeld over voeding, stresspreventie, burn-outpreventie, beweging en hooggevoeligheid als kracht. Ook is er een algemene workshop Positieve Gezondheid. ‘Daarin kunnen mensen kennismaken met het gedachtegoed. Wie zelf een activiteit wil opzetten, kan die inhoud combineren met zijn eigen creativiteit en inzichten. Wij lopen daarin met ze mee. Wat is je idee? Wat wordt je plan? Hoe weet je of dit iets is wat wijkbewoners ook willen? En hoe betrek je ze erbij?’

Aantrekkingskracht stemt hoopvol

Lister financiert het project voor 3 jaar. Gedurende die tijd wil Lister leren van de initiatieven. Ook gaat de organisatie op zoek naar een verdienmodel en samenwerkingsvormen, zodat het wijkproject ook daarna kan doorgaan. ‘Onze droom is een bruisende plek waar mensen zich willen inzetten voor elkaar. We hebben een prachtige locatie waar elke dag de deuren openstaan. Iedereen is er welkom voor koffie en thee, en om ideeën rond Positieve Gezondheid te delen. Het is mooi om te zien hoeveel aantrekkingskracht dat nu al heeft. En ook dat er steeds meer initiatiefnemers aanhaken.’

Handige tips

Welke tips kan Janine van der Duin nu al meegeven aan wie een vergelijkbaar wijkproject wil opzetten?

  • Laat een dergelijk initiatief vooral van de burgers zelf zijn.
  • Zet er een projectleider op die van wanten weet, en die voldoende tijd krijgt. Dit doe je er niet even bij.
  • Zorg voor een goede combinatie van offline en online. Dus niet alleen een virtuele plek, maar ook een gezellig en herkenbaar inlooppunt in de wijk, waar mensen elkaar echt kunnen ontmoeten.
  • Zoek verbinding met uiteenlopende partners in de wijk en met de gemeente. Er zijn enorm veel raakvlakken als je werkt vanuit Positieve Gezondheid.

Grootste valkuil

Wat is volgens haar de grootste valkuil? ‘We hebben als professionals al snel de neiging om op zo’n initiatief te duiken en het naar onze eigen hand te zetten. Voor je het weet krijgt zo’n burgerproject dan weer een professionele invulling. Blijf daarvan weg. Ik geloof heilig in de kracht van de burger en ik ga er alles aan doen om die kracht vast te houden.’

Meer weten?

Kijk op www.indekerngezond.nl.

Op 30 oktober en 2 november 2018 is de feestelijke opening. Iedereen is welkom.