Inspireren, motiveren en leren

Zo kreeg Positieve Gezondheid grip op Limburg

Positieve Gezondheid bleek voor velen het antwoord op een langlopende vraag in de provincie. Verminderde gezondheid aanpakken door aanspraak te doen op ieders eigen wilskracht. Na het sprankelende betoog van Machteld Huber en de adoptie van het gedachtegoed door de gedeputeerde, wilden zorgprofessionals, beleidsmakers en burgers Positieve Gezondheid daadwerkelijk gaan vormgeven in de regio. Maar hoe? Door te inspireren, te motiveren en mensen van elkaar te laten leren.

 

Inspireren

Enthousiasme creëer je door mensen te inspireren en hen vroegtijdig aan te haken. Het in het leven geroepen Actiecentrum (inmiddels de Beweging Limburg Positief Gezond) heeft daarom maandelijks inspiratiebijeenkomsten georganiseerd over een actueel maatschappelijk thema in zorg, welzijn of participatie in relatie tot Positieve Gezondheid. De inspiratiebijeenkomsten waren vrij toegankelijk en de animo onbeschrijflijk groot. Doel van deze bijeenkomsten was inspireren en verbindingen stimuleren tussen mensen en projecten. Dat lukte, want de bijeenkomsten vormden een stevig fundament van deelnemers die maar wat graag handen en voeten aan Positieve Gezondheid wilden geven.

 

Motiveren

Mooi, dat gedachtegoed, maar hoe geef ik dat vorm in de praktijk? Die vraag werd steeds luider in Limburg. Een verdere kennismaking of verdiepingsslag of zelfs vragen over implementatie stroomden binnen bij het Actiecentrum. Mensen werden gemotiveerd om aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid door het organiseren van lezingen en workshops. Op maat, welteverstaan. Bovendien werden er vrijwilligers opgeleid om trainingen Positieve Gezondheid te geven.

 

Leren

Professionals verwelkomden Positieve Gezondheid met open armen en pasten de brede blik op gezondheid al toe in de praktijk. Maar om Positieve Gezondheid verder te borgen, moesten ook opleidingen meedoen. Positieve Gezondheid heeft invloed op de werkwijze van zorgverleners, leidinggevenden en beleidsmakers en uiteindelijk ook op burgers. Daarom is het onderwijs in de provincie verrijkt met trainingen en modules Positieve Gezondheid.

 

  • Er is gestart met trainingen (de later welbekende Basismodule) in de pilot ‘Blauwe Zorg in de Wijk’ (in een aantal wijken in Maastricht). Hier wordt Positieve Gezondheid gebruikt als gezamenlijk referentiekader voor professionals van elf deelnemende instellingen, maar ook als gespreksinstrument in contact met cliënten, om de juiste perspectieven te kunnen formuleren in de fase van vraagverheldering en (be)handeling. De trainingen aan professionals werden in de beginfase door Machteld Huber zelf verzorgd. En die trainingen waren niet alleen voor zorgprofessionals, ook leidinggevenden en beleidsmakers namen deel. Vanaf 2018 werd in-company scholing aangeboden voor huisartsen(praktijken). In Blauwe Zorg in de Wijk is daaropvolgend een Train-de-trainerprogramma opgezet voor Positieve Gezondheid en is coaching en intervisie toegevoegd. Hiermee werd duurzame implementatie gegarandeerd.
  • Verder is vanuit iPH op diverse plaatsen in Limburg de Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’ aangeboden. Voor Limburgers was deze met korting toegankelijk. Een mooie bijvangst is dat vanuit dit traject ook deelnemers zelf Train-de-trainer trajecten gaan verzorgen.
  • Om Positieve Gezondheid permanent in te bedden in Limburg is Positieve Gezondheid opgenomen in het opleidingprogramma van de opleidingen bij Hogeschool Zuid. Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) is een jonge organisatie die zich inzet om zorgprofessionals (artsen en verpleegkundigen) in opleiding te leren de patiënt centraal te stellen, door empathie onderdeel te maken van het zorg- en hulpverleningsproces. Hun programma is gestart voor het universitaire medisch curriculum en is inmiddels uitgebreid naar MBO- en HBO-opleidingen.
  • De Provinciale Staten hebben een financiële impuls van € 1 miljoen voor een scholingsplan Limburg Positief Gezond vrijgemaakt. De provincie maakt daarvoor ruim baan voor een structurele verankering van het gedachtegoed. Het Scholingsplan Limburg Positief Gezond is in 2019 vastgesteld.
  • Fontys Hogeschool heeft een leermodule over Positieve Gezondheid samen met iPH ontwikkeld. De blended module bestaat uit een interactieve e-learning gecombineerd met intervisie-bijeenkomsten. De module is discipline- en niveau-onafhankelijk en kan gebruikt worden in het onderwijs om de toekomstige (zorg)professional de essentie van Positieve Gezondheid en de toepassing ervan in de praktijk te laten ervaren. De module kan ook gebruikt worden voor bij- en nascholingsdoeleinden.
  • Het MUMC+ is gestart met interne training voor groep van 10 paramedische medewerkers, die willen experimenteren in de ziekenhuiszorg vanuit Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een onderdeel van het curriculum werkplekleren. De groep bestaat uit diëtetiek, dienst geestelijke verzorging, logopedie, pedagogisch team, maatschappelijk werk en ergotherapie.
  • Binnen het afgebakende zorggebied van Hoensbroek vindt integrale scholing plaats. Vanuit de visie van integrale wijkzorg, de Nieuwe GGZ en Heerlen STAND-BY! wordt dit de eerste stap van het integraal implementeren van Positieve Gezondheid binnen de domeinen van Wmo-welzijn, huisartsenzorg en GGZ. Van belang is samen dezelfde taal te spreken waardoor professionals de burger op dezelfde manier benaderen. Burgerkracht Limburg organiseert nog steeds scholing voor vrijwilligers, die workshops verzorgen voor burgers. Vrijwilligers zijn geschoold (in een training van 3 dagdelen) om de workshop te verzorgen. Voor specifieke doelgroepen zijn ook vrijwilligers geschoold (KBO, Buddyzorg Limburg). Buddyzorg Limburg heeft het gedachtegoed Positieve Gezondheid als basis genomen voor hun werk voor groepen in een kwetsbare positie.

 

Het Actiecentrum Limburg Positief Gezond is op 22 september 2017 geopend en werd vanaf die periode het aanspreekpunt voor Limburgers en organisaties op het gebied van Positieve Gezondheid. Het is inmiddels omgedoopt tot Beweging Limburg Positief Gezond. Deze beweging bestaat uit de volgende partijen: Burgerkracht, GGD Limburg Noord, GGD Zuid- Limburg, Zuyd Hogeschool, Fontys, Blauwe Zorg, Heerlen STAND-BY, Maastricht UMC+, Wonen Limburg en in 2018 de Mens achter de Patiënt (MAP).

Lees ook Ons magazine PG Limburg Positief Gezond is NU verkrijgbaar